اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بقایای یک انسان مدرن با قدمت 110 هزار سال کشف شد!

مجموعه : مجله خبری روز
بقایای یک انسان مدرن با قدمت 110 هزار سال کشف شد!
گروهی از دانشمندان چینی بقایای فسیلی یک انسان مدرن با قدمت 110 هزار سال را کشف کردند که نشان می دهد خاستگاه اولیه انسانهای مدرن احتمالا به جای آفریقا شرق آسیا بوده است.

تاکنون قدیمی ترین استخوانهای اجداد انسانهای امروزی با قدمت حدود صد هزار سال در آفریقا پیدا شده بود و به همین دلیل نظریه های مختلفی در خصوص اینکه خاستگاه اولیه انسانهای مدرن آفریقا بوده ارائه شده است.

اکنون دانشمندان موسسه دیرینه شناسی دانشگاه پکن موفق شدند بقایای فسیلی چند انسان را در جنوب چین واقع در استان "گوانگشی" پیدا کنند و نشان دهند که قدمت این بقایای فسیای بیش از 110 هزار سال است.

این دانشمندان بخشهایی از آرواره ای را کشف کردند که نتایج بررسیهای آن چالشهای جدیدی را درباره خاستگاه اولیه اجداد بشر امروزی ایجاد می کند.

محققان چینی جزئیات کامل بررسیهای خود را تا آخر این ماه در بولتن علوم چین منتشر خواهند کرد.

براساس گزارش نیوساینتیست، به گفته دیرینه شناسان بین المللی در صورتی که نتایج این بررسیها تائید شوند فرضیه "خاستگاه چند منطقه ای" انسانهای امروزی که بسیاری از دیرینه شناسان از مدتها قبل آن را مطرح کرده بودند قوت می گیرد.

این بدان معنا است که انسانهای مدرن بازمانده های انسانهایی نیستند که از آفریقا مهاجرت کرده اند بلکه این انسانها پس از خروج از آفریقا با جمعیتهای سایر مناطق دنیا ملاقات کرده و انسانهای معاصر حاصل این ملاقاتها هستند.