عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

هیجان ماراتن در ژئو پارک قشم،زر ماکارون

هیجان ماراتن در ژئو پارک قشم،زر ماکارون

امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری

امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری, خطاط, نقاش, موسیقیدان و شاعر, متخلص به شاهی، از غزلسرایان معروف شیعه قرن خود بود و ظاهراً در شاعری, استاد عبدالرحمان جامی بوده است.اودر سبزوار به دنیا آمد . وی در طلب علم و ادب به هرات رفت ودر خدمت شاهزاده بایسنقر منصب تقرب و ندیمی یافت. بعد از مدتی از او رنجیده شد واز هرات به سبزوار رفت و در آنجا به كشاورزی پرداخت. در اواخر عمر برای نقاشی كوشك گل افشان كه بابر میرزا در استرآباد ساخته بود, به آنجا رفت و همان جا درگذشت. جنازه اورا به سبزوار انتقال دادند و در خانقاه مربوط به نیاكانش به خاك سپردند.
گروه : مشاهیر ملی
رشته : زبان و ادبیات فارسی
گرایش : خطاط, نقاش, موسیقیدان و شاعر,
والدین و انساب : امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری, , فرزند جمال‌الدین فیروزكوهی است. نیاكانش از امرای سربداری و خود خواهرزاده خواجه علی مؤید سربداری بود.علت اشتهار شاعر به امیر به همین سبب و انتخاب تخلص شاهی هم ظاهراً به این دلیل است.
تحصیلات رسمی و حرفه ای : امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری در طلب علم و ادب به هرات رفت ودر خدمت شاهزاده بایسنقر منصب تقرب و ندیمی یافت.
هم دوره ای ها و همکاران : امیر شاهی موسوم به آقملك از شعرای عصر شاهرخ و از ندمای فرزند ادب دوست و هنرپرور او میرزا بایسنقر بودند و مولانا شمس الدین هروی و مولانا جعفر تبریزی و شاگردان او مانند مولانا اظهر و مولانا شهاب الدین عبدالله آشپز و مولانا شیخ محمود از استادان معروف خط بشمار میرفتند.
زمان و علت فوت : امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری در اواخر عمر برای نقاشی كوشك گل افشان كه بابر میرزا در استرآباد ساخته بود, به آنجا رفت و در سال 857ق در همان جا درگذشت. جنازه اورا به سبزوار انتقال دادند و در خانقاه مربوط به نیاكانش به خاك سپردند
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری بعد از مدتی از هرات به سبزوار رفت و در آنجا به كشاورزی پرداخت.
شاگردان : امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری ،ظاهراً در شاعری, استاد عبدالرحمان جامی بوده است
چگونگی عرضه آثار : امیر شاهی انواع خطوط را خوش می نوشت و نام ویرا در زمره خوشنویسان كتابخانه بایسنقری آورده‌اند, ولی تا كنون نمونه خطی از وی دیده نشده است. امیر در فن نقاشی مصوّر و مذهب شهرت داشت و در موسیقی ماهر بود و عود می نواخت.


آثار :
    1  «دیوان شعر»
      ویژگی اثر : این دیوان مشتمل بر دوازده هزار بیت است.
X علی بابا خرید بلیط هواپیما بلیط قطار و بلیط هواپیما خارجی