عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

روش جالب عنکبوتها برای شکار

روش جالب عنکبوتها برای شکار
عنكبوت‌های گوی مانند از رده «سیكلوسا» ها، ابتكار و استعداد خاصی در دكوراسیون لانه‌های خود به كار می‌گیرند.

آنها شبكه‌های تاری خود را با بقایای شكارشان یا كیسه‌های تخم كه در تار ابریشم پیچیده شده‌اند، تزئین می‌كنند و این كیسه‌ها را در تارهای عمودی بالایی و در پایین نقطه مركزی انتظار خود برای شكار، قرار می‌دهند، اما این تزئینات محصول فنگ شویی نیستند.

در واقع در یك پژوهش جدید مشخص شده است كه اینها همه دام‌ها و تله‌ها هستند و بنابراین عنكبوت گوی مانند نخستین جانداری است كه ثابت شده برای فریب دادن شكارهای خود ظاهر بدن خود را دو برابر می‌كند.

لینگ تسنگ و دستیار وی از دانشگاه تونگای با مطالعه روی عنكبوت «سی . مول می ننسیس» تایید كردند كه این دكوراسیون و آذین‌ها از نظر اندازه و رنگ شبیه به عنكبوت صاحب لانه است. آنها سپس با قرار دادن دوربین‌های ویدیویی در مقابل لانه، رفتار زنبورها را كه شكار اصلی عنكبوت‌ها هستند، ثبت كردند.

بیولوژیست‌ها دریافتند امكان حمله زنبورها به لانه‌هایی كه تزئینات بیشتری دارند، بیشتر است.

همچنین زنبورها بیش از خود عنكبوت‌ها به این تله‌ها حمله ور می‌شوند و عنكبوت‌ها فقط در ۴۰ درصد موارد ممكن است، آسیب ببینند.