اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ویژگیهای دنیا در سال 2050!1

ویژگیهای دنیا در سال 2050!1
گروهی از بزرگترین کارشناسان شرکتها و دانشگاهها در حوزه های فناوری ، نوآوری و استراتژیهای تجارت به بررسی ویژگیهای دنیا در سال ۲۰۵۰ پرداخته اند که می توان به تغییرات دنیای پزشکی، منابع انرژی و فناوریها اشاره کرد.

گروهی از بزرگترین کارشناسان شرکتها و دانشگاهها در حوزه های فناوری ، نوآوری و استراتژیهای تجارت به بررسی ویژگیهای دنیا در سال ۲۰۵۰ پرداخته اند که می توان به تغییرات دنیای پزشکی، منابع انرژی و فناوریها اشاره کرد.
"انجمن فناوریها" که یک مرکز مشاهده مفاهیم آینده است در برنامه ای با عنوان "پیش بینی فناوریها" (Foresight Technologies) که با مشارکت بزرگترین کارشناسان شرکتها و دانشگاهها در حوزه های فناوری، نوآوری و استراتژیهای تجاری برگزار کرده، لیستی را منتشر کرده است که به معرفی ۱۲ فضایی می پردازد که تا سال ۲۰۵۰ از بیشترین پتانیسل در تکامل فناوری برخوردارند و اینکه این فناوریها چه چیزی را و چگونه تغییر خواهند داد.


● پزشکی
تا سال ۲۰۵۰ پزشکی به خاطر نقشه برداری از ژنوم انسان، شخصی خواهد شد. به طوری که این علم به سمت درمانهایی پیش می رود که برای هر شخص به طور مجزا و براساس ژنومی که دارد، ارائه می شود.
در حقیقت علم پزشکی روی ژنهای خاص و بیماریهای آینده متمرکز می شود. پیش بینی می شود که تهیه یک نقشه ژنتیکی در حدود هزار دلار هزینه داشته باشد.
همچنین پزشکی خانگی به خاطر عرضه کیتهایی که پارامترهای بیولوژیکی انسان (برای مثال کلسترول و گلیسیمی) را تجزیه می کنند، رواج خواهد یافت. به علاوه هریک از انسانها دارای یک "من برتر مجازی" می شوند که وزن، رژیم غذایی و پارامترهای سلامتی دیگر آنها را کنترل می کند.

● منابع انرژی
گسترش انرژی الکتریکی به خاطر عرضه ژنراتورهایی که با افزایش تقاضای انرژی فعال می شوند، از مدلهای فعلی که تنها روی یک منطقه متمرکز شده اند، فراتر خواهد رفت.
سوختهای زیستی می توانند از طریق ایجاد گیاهان اصلاح ژنتیکی شده ای که می توانند انرژی زیادی تولید کنند، بدست بیایند.
این در حالی است که آب همچنان به عنوان یک مشکل برای انسان باقی می ماند. به طوری که کمتر از دو درصد از منایع هیدریتی سیاره زمین می توانند از آب کاملا تمیز ساخته شوند و بیشتر آنها از ذوب یخ قطبها بدست می آیند.
آینده بسیار ساده است. در حقیقت آینده تنها نیاز به یادگیری صرفه جویی، حفظ تمیزی و افزایش نمک زدایی آب دریاها دارد.
گازهای اصلی برای مصارف خانگی یعنی متان و دی اکسید کربن به سختی کنترل می شوند و میزان آنها به شدت منجر به ایجاد آلودگی خواهد شد. کارشناسان پیش بینی می کنند که تا سال ۲۰۵۰ کار کنترل این گازها به اندازه کافی قابل قبول و موثر خواهد بود. کشاورزی برپایه مطالعات ژنتیکی توسعه خواهد یافت و بنابراین می توان ژنومهای خاصی را برای تاثیرگذاری بیشتر رشد سبزیجات شناسایی کرد و با استفاده از این ژنومها، سبزیجات مختلف را براساس نوع مصارف خوراکی و یا تولید سوخت زیستی پیش از کشت دسته بندی کرد.

● فناوریها
رایانه ها نقش مرکزی در زندگی تمام انسانها ایفا می کنند و تمام دستگاهها از ماشینهای لباسشویی تا زنگ در خانه ها با رایانه های شخصی، تلفنهای همراه و تلویزیون کنترل می شوند. در این مورد پیش بینی می شود که تنها با ۱۰۰ دلار بتوان برای خانه یک رایانه شخصی با تلفن همراه و اتصالات بی سیم به اینترنت را خریداری کرد.
نانو مواد که بر پایه فناوریهای نانو شکل گرفته اند، عملکرد خود را تغییر می دهند و از غیرفعالی به فعال بودن تبدیل می شوند و در بسیاری از دستگاه ها مثل پمپها، موتورها و بخشهای دیگر بکار می روند.
امنیت گامهای مهمی به جلو برخواهد داشت و برای مثال استفاده از دوربینهای تصویری خودمختار و مجهز به آلگوریتمهای شناسایی رفنار انسان برای ارتقای سطح امنیت زندگی رواج می یابد.