اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

30 دانستنی بسیار جالب

مجموعه : دانستنی ها
30 دانستنی بسیار جالب
1.داوینچی همزمان با یك دست می نوشت و با یك دست نقاشی می كرد !

2.هیتلر از مكان های بسته وحشت داشت !

3. مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند !

4. هر انسان تا 8 دقیقه بعد از قطع گردنش هنوز به هوش است !

5. اغلب مارها 6 ردیف دندان دارند !

6. وقتی به خورشید نگاه می كنید 8 دقیقه قبل از آن را مشاهده می كنید !

7. قلب میگو در سر آن واقع است !

8. ظروف پلاستیكی تقریبا پنجاه هزار سال در برابر تجزیه مقاومند !

9. حدود دویست و پنجاه نفر از محققان ناسا ایرانی هستند و رئیس كامپیوتر ناسا یك ایرانی است !

10. دانشمندان دریافته اند مورچه ها هم مانند انسان ها صبح ها خمیازه می كشند !

 11. حس بویایی مورچه با سگ برابری می كند !

12. آیا می دانستید تصمیم بر این بود كه كوكا كولا به عنوان دارو استفاده شود !

13. با سی گرم طلا می توان نخی به طول هشتادو یک كیلومتر درست كرد !

14. فنلاند از صدوهفتاد هزار و 585 جزیره تشكیل شده است !

15. زمین در آغاز پیدایش دوهزاربار بزرگتر از حجم كنونی اش بود !

16. در زبان عربی برای كلمه شمشیر هشتصدوپنجاه واژه مختلف وجود دارد !

17. گرانترین كفش دنیا 1 میلیارد و هفتصدمیلیون تومان است !

18. برای تخمین زدن حشره های روی زمین كافیست به ازای هر انسان دویست میلیون حشره ریز و درشت در نظر بگیریم !

 19. كوسه با شنیدن ضربان قلب طعمه خود آن را پیدا می كند !

20. فیل تنها حیوانی است كه نمی تواند بپرد !

21. قلب وال در هر دقیقه فقط 9 بار می زند !

22. ایرانیان در انگلیس ثروتمندترین قشر هستند حتی ثروتمندتر از ملكه الیزابت !

23. در سال هزارو سیصدو هشتاد تعداد گوسفندان زلاندنو 44 میلیون راس اعلام شد در حالی كه جمعیت این كشور 4 میلیون نفر بود !

24. قوه چشایی پروانه در پاهای آن تعبیه شده است !

25. جوانان هندی شادترین و ژاپنی ها افسرده ترین های جهان هستند !

26. مغز در هنگام خواب فعالتر از وقتی است كه تلویزیون می بینید !

27. 90% سم مار از پروتئین تشكیل شده است !

28. چشم انسان معادل یك دوربین صدوسی وپنج مگا پیكسل عمل می كند !

29. آب دریا بهترین ماسك صورت است !

.30سرعت عطسه یك انسان برابر است با صدوشصت كیلومتر در ساعت !