عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

هیجان ماراتن در ژئو پارک قشم،زر ماکارون

هیجان ماراتن در ژئو پارک قشم،زر ماکارون

جملات یا کلمات اختصاری در چت

جملات یا کلمات اختصاری در چت

 

 

disconnect DC قطع ارتباط با اینترنت
see c دیدن . می بینمت
your U R مال شما
too 2 همچنین
for 4 برای

be right back
BRB زود برمی گردم
hug and kiss
h&k در آغوشم می بوسمت
i owe you IOU من به شما مدیونم
all the best ATB خیلی خوب , همه خوب هستن
download
DL دانلود کردن . کپی کردن
good game
GG بازی خوبیه
good job
GJ کار خوبیه
good luck
GL موفق باشید . خوشبخت باشید
you’re welcome
YW خوش آمدید
welcome back WB زود برگردی ، خوش آمدید (هنگام رفتن)
oky K خوبه ، باشه ، قبوله
later
LTR بعدا
Sorry
sry متاسفم
be back soon bbs زود برگردی
be back later bbl بعدا بر میگردم ، دوباره بیا

X علی بابا خرید بلیط هواپیما بلیط قطار و بلیط هواپیما خارجی