جملات یا کلمات اختصاری در چت

جملات یا کلمات اختصاری در چت

 

 

disconnect DC قطع ارتباط با اینترنت
see c دیدن . می بینمت
your U R مال شما
too 2 همچنین
for 4 برای

be right back
BRB زود برمی گردم
hug and kiss
h&k در آغوشم می بوسمت
i owe you IOU من به شما مدیونم
all the best ATB خیلی خوب , همه خوب هستن
download
DL دانلود کردن . کپی کردن
good game
GG بازی خوبیه
good job
GJ کار خوبیه
good luck
GL موفق باشید . خوشبخت باشید
you’re welcome
YW خوش آمدید
welcome back WB زود برگردی ، خوش آمدید (هنگام رفتن)
oky K خوبه ، باشه ، قبوله
later
LTR بعدا
Sorry
sry متاسفم
be back soon bbs زود برگردی
be back later bbl بعدا بر میگردم ، دوباره بیا

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب