اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

چند نوع مزاج وجود دارد ؟

مجموعه : دانستنی ها
چند نوع مزاج وجود دارد ؟
شناخت مزاجها روى هم رفته به قرار زیر است :
1 – مزاج گرم ، مزاج سرد، مزاج تر، مزاج خشك ، كه این چهار مزاج را مزاجهاى ساده و منفرد گویند.
2 – مزاجهاى ساده و مركب ، كه عبارتند از مزاج گرم و تر گرم و خشك ، سرد و تر و مزاج سرد و خشك .
3 – مزاج دموى یا (ریوى ) یا مزاج صفراوى یا (كبدى ) مزاج بلغمى یا (هاضمه اى ) مزاج سوداوى یا (عصبى ) این چهار مزاج را مزاجهاى مادى گویند و یك مزاج معتدل نیز شناخته شده است كه با این توصیف جمعا 13 مزاج وجود دارد.
مزاجهاى مادى مانند مزاجهاى ساده ، مركب هم مى باشند از این رو مزاج بلغمى خونى و مزاج صفراوى عصبى مزاج خود به دو قسمت تقسیم مى شود، عصبى ضعیف و عصبى قوى . نیز گفته اند.

علائم مزاجها
مزاج صفراوى : شخصى كه مزاجش صفراوى باشد علائمى مثل گرمى و خشكى پوست ، زردى رنگ چهره یا زیتونى داشته و خون اینگونه افراد داراى املاح صفراوى است . نسوج بدن آنها آغشته از ترشحات كبدى است و داراى نسوجى سفت و سخت و لاغر و رشته هاى عضلانى آنها واضح و پیدا است استخوانهاى بدنشان برجسته و خطوط چهره اشان نمودار است ، تنفس و نبض آنها سریع ، خوابشان كوتاه و همراه با آشفتگى است حركات آنها سریع و تند و عجول در كارها و حسود و خشمگین در امور مى باشد.

علائم مزاجى بلغمى (لنفاوى )
صاحبان مزاج لنفاوى عموما داراى چربى زیاد، پوستشان سرخ ، بدن آنها سرد و نرم ، عضلاتشان مثل اعمالشان عموما كند و افراد تنبلى هستند. خواب آنها سنگین و عمیق و حركاتشان آهسته و آرام ، دستها و اندامشان مثل دست مرده ، كوشش و فعالیت آنها كم و با بى قیدى همراه است .

علائم مزاج دموى (پرخونى )
در این اشخاص گردش خون خیلى تند و سریع ، پوست بدنشان سرخ و رنگین و گرم است ، مخاطهاى آنها قرمز (مثل چشمان و زبان ) عروق بدنشان باز و متسع نبض كامل و پر، اشتها فراوان خواب عمیق و راحت حركاتشان وسیع ، دستها چاق و كف دستهایشان گرم است .

علائم مزاج سوداوى (عصبى )
همچنان كه گذشت این مزاج به سوداوى قوى و سوداوى ضعیف تقسیم مى شود علائم سوداوى ضعیف عبارت است از كندى عكس العمل (به علت ضعف اعصاب ) و كندى كار قلب و ریه ، پریدگى رنگ چهره و افتادگى خطوط صورت ، غمگین و غصه دار بودن ، خودخور، متنفر و فرارى از كار و كوشش اما در نهاد افرادى ثابت قدم و پابرجا هستند.

علائم سوداوى قوى
تندى و با فشار عصبى یعنى عكس العمل شدید حركات سریع و خشن ، قلب و ریه تند و سریع چشمها درخشان براق ، فعالیت خیلى زیاد و افرادى بى ثبات و قابل تحریك و خیالاتى و تحت سریع عوامل قرار مى گیرند و با خوابهاى ناراحت كننده و مهیج و مضطرب هم آغوشند.
دو گونه مزاج دیگر تشخیص داده شده است كه به نام مزاج رطب و یا تر و دیگرى مزاج یابس یا خشك نامیده مى شوند، در اینجا گرمى و سردى مزاج در كار نیست اینگونه مزاجها را سازج رطب یعنى ساده تر و سازج یابس ‍ یعنى ساده خشك گویند. براى آشنا شدن به این دو مزاج بایستى به مثال زیر توجه نمود :

اگر به دو شخص سالم كه هیچگونه ضایعات و اختلافى در اعضاى بدن خود نداشته و از نظر سن ، وزن ، قد و سایر مشخصات ظاهرى با هم یكسان بوده و تفاوتى نداشته باشند، ادرنالین به مقدار كم تزریق كنیم یا بخورانیم یكى از این دو نفر ادرنالین را به خوبى تحمل كرده و دیگرى ممكن است به طپش قلب و ناراحتى مبتلا گردد، شخصى كه حساسیت نشان داده است داراى اعصاب حساس در مقابل ادرنالین است در صورتى كه دومى این حساسیت را ندارد. حال اگر به همین دو نفر ازرین به مقدار كم تزریق كنیم یا بخورانیم یكى از آنها حساسیت نشان داده در صورتى كه دیگرى از ازرین در امان است . نمونه این اشخاص در هر محیطى زیاد دیده مى شود (مثل تفاوت ویار در خانمهاى آبستن ، همه آبستند اما در یكى یا چند نفر آنها ویار دیده مى شود).

حكماى قدیم از جمله ابو على سینا، آنها را كه تحریك پذیرند، داراى مزاج رطب یا تر و دسته اى كه حساس نیستند داراى مزاجهاى یابس یا خشك مى دانند.

تقویت كننده ها
گرمى و سردى
چنانچه قبلا اشاره شده است هر دارو یا غذا و یا هر عاملى كه بتواند سوخت و ساز بدن را زیاد كرده یعنى متابولیسم بازال را بالا برد آنرا گرم مى نامند.
گرمى بخش هاى جسم آدمى عبارتند از:
1- غذاهائى كه از لحاظ مقدار در حد اعتدال باشد.
2- حركات معتدل ، ورزش معتدل .
3- ماساژ اندامهاى بدن در حد اعتدال .
4- حركت و جنبش حتى اگر خارج از اعتدال باشد ولى نه در حد افراط و تفریط.
5- غذاها و خوراكیها و داروهاى گرم .
6- استحمام در حد اعتدال .
7- كارهاى شغلى كه با حركت و جنب و جوش تواءم باشد.
8- تماس بدن با گرم كننده هاى معتدل مثل هوا، ضماد، مرهم و غیره .
9- حالت خشم چه در حد اعتدال و چه در حال افراط.
10- غم و اندوه كه خیلى بیشتر از حد طاقت نباشد زیرا زیاد شدن آن باعث سردى بدن است .
12- عفونت از انواعى كه گرمى غیرطبیعى به وجود آورد.
13- تراكم در سطح بدن كه موجب تجمع و توقف بخار مى شود.
14- (گشادى عروق ) كه در درون بدن موجب گسترش بخار(7) در بدن مى گردد.

سست كننده هاى بدن
آنچه باعث كم شدن متابولیسم بازال باشد یعنى بتواند كار غده تیروئید را كمتر از معمول نماید سردى نامیده مى شود.
سردى بخشها عبارتند از:
1- هر گونه جنبش و حركات شدید زیرا باعث كم شدن حرارت غریزى و تحلیل رفتن آن مى گردد.
2- آرامش در حد افراط زیرا حرارت غریزى بر اثر افراط در آرامش خفه مى شود.
3- امساك در خوردن و نوشیدن .
4- غذا و داروهاى سرد، كم انرژى .
5- تخلخل (دیلاتسیون یا گشاد شدن عروق ) زیاد در بدن كه در حرارت غریزى ایجاد آشفتگى مى نماید.
6- برخورد به چیزهائى كه از كنش آنها سردى حاصل مى شود.
7- زیاده روى در احتباس یعنى نگهداشتن مواد بیرونى راندنى از جسم كه بر اثر آن حرارت غریزى جمع و متوقف مى شود.
8- تخلیه در حد افراط زیرا نیروى بدن به دنبال تخلیه كم مى شود (مثل اسهال ).
9- اندوه زیاد و ترس مفرط.
10- شادى بیش از حد.
11- شغلهائى كه سردى بخش هستند مثل كسانى كه در آب كار مى كنند.

رطوبت بخشها (زیاد شدن مایعات بدن )
عوامل رطوبت بخش عبارتند از:
آرامش ، خواب ، مانده گارى موادى كه باید تخلیه شوند، صرف زیاد مایعات ، پرخورى ، غذاى رطوبت بخش ، داروى رطوبت بخش ، تماس با مواد رطوبت زا به ویژه استحمام با شكم سیر، تماس با سردى دهنده ها كه رطوبت را متوقف و جمع مى كند.

خشكى دهنده ها (زیاد شدن املاح بدن )
عوامل زیر باعث خشكى مزاج مى گردد.
جنبش ، شب زنده دارى زیاد، کمی غذا و غذاى خشك داروهاى خشكى دهنده حركات زیاد نفسانى از هر نوع بطور متوالى و به حد افراط، تماس با خشكى دهنده ها شستشو با آبهاى قابض ، سردى یخ ‌زننده كه نمى گذارد غذا به اندام برسد تماس با هر چیز بسیار گرم زیرا تحلیل رفتن بیش از حد مى دهد، شستشوى زیاد بدن .