اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آیا میدانید دریای مدیترانه تنها در مدت دو سال ایجاد شده!!

مجموعه : دانستنی ها
آیا میدانید دریای مدیترانه تنها در مدت دو سال ایجاد شده!!
پژوهشگران در بررسیهای خود دریافتند که دریای مدیترانه در 3/5 میلیون سال قبل و تنها در مدت دو سال ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان شورای عالی علوم زمین "جایوم آلمرا" در بارسلونا در تحقیقات خود نشان دادند که دریای مدیترانه در 3/5 میلیون سال قبل تنها یک حوضچه خشک بوده است و یک طغیان بزرگ آب اقیانوس اطلس موجب پر آب شدن این دریا شده است.

این طغیان بزرگ که "زانکلانو" نام دارد باعث شده است که تنها در مدت 24 ماه این حوضچه خشک پر از آب شود و به این ترتیب دریای مدیترانه ایجاد شود.

به گفته این محققان، در دوره های پیک طغیان آب، سطح دریا حتی در مدت 10 روز نیز افزایش می یافته است.

در حدود 6/5 میلیون سال قبل دریای مدیترانه به سبب یک سری حوادث تکتونیکی از اقیانوس اطلس جدا شد و پس مدت زمان کوتاهی تقریبا تمام آب آن بخار شد اما پس از شروع موج دوم زمین لرزه ای منطقه، مجددا راه آب اقیانوس به این دریا باز و این حوضچه دوباره پر از آب شد.

تا به امروز ماهیت و تکامل این طغیان مشخص نبود و اعتقاد بر این بود که برای پر آب شدن دوباره این دریا دهها سال زمان نیاز بوده و از مسیرهای مختلفی آب وارد دریا شده است.

براساس گزارش نیچر، اکنون محققان اسپانیایی با کمک اطلاعات مربوط به طغیان آب و حرکات زمین لرزه ای توانستند یک مدل رایانه ای را از این گسترش آب تهیه کرده و وسعت و گستردگی کانالی را که توسط اقیانوس اطلس ایجاد شده است ارزیابی کنند.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "در آغاز تنها یک جریان کوچک آب میان دریا و اقیانوس ایجاد شد. این جریان کوچک به مدت هزار سال به آرامی مسیر اتصال را عریض می کرد تا اینکه آب با چنان شدتی به حوضچه مدیترانه رسید که ابعاد ستون آن به صدها متر و سرعت آن به 100 کیلومتر بر ساعت بود."

این محاسبات نشان می دهد که تنها در مدت دو سال 90 درصد از این دریا پر از آب شد و 10 درصد باقی مانده در دوره هزار سال بعد از آن پر شد.