اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اس ام اس و پیامک های فلسفی

اس ام اس و پیامک های فلسفی
بسیاری از مردم ؛ خوشبختی را می جویند ؛ مثل اینكه كسیكلاه روی سرش باشد و آن را بجوید
————————————–
کسانی که در عشق عاقلند،بیشتر عاشقند و کمتر حرف میزنند
—————————————–

تجربه همیشه به نفع انسان نیست چون هیچ حادثه ای دو بار به یک شکل رخ نمی دهد.

——————————————-
هرکسی چیزی را می بیند که آن را در قلب خود حمل می کند.
————————
روی خوش ویزای ورود به كشوردلهاست

——————–

هر رفتاری از دیگران كه موجب آزار ما می شود موجب شناخت بیشتر خودمان خواهد شد.
———————-
قبل از ورود ،فكر خروج را بكن.
————————
دستم بوی گل می داد. مرا به جرم چیدن گل محكوم كردند.اما هیچ كس فكر نكرد كه شاید من یك گل كاشته باشم
———————-
روزها و ساعتها و دقیقها و ثانیها و عمر ما میگذرد و ما هنوز حیرانیم که دیروز چه شد و فردا چه خواهد شد
———————
در قلب خود بنویسید كه امروز بهترین روز سال است
————————-
گاهی برخی از بركات خداوند با شكستن تمامی شیشه ها وارد می گردند
—————–
بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند
———————–