عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

افزایش عیدى بازنشستگان

مجموعه : مجله خبری روز
افزایش عیدى بازنشستگان
به گزارش ایرنا ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعى گفت:در صورت تزریق نقدینگى مورد نیاز به سازمان تامین اجتماعى،میزان عیدى بازنشستگان احتمالا از ۳۰۰ هزار به ۳۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

«على ذبیحى» افزود: تامین اجتماعى با مشكل كمبود ثروت مواجه نیست و تنها مساله ما كمبود نقدینگى است. وى گفت:كمبود نقدینگى نیز هنگامى كه بیمه شدگان،نهادهاى خصوصى،دولتى و شركت هایى كه بیمه هستند،مبالغ خود را به موقع پرداخت كنند، جبران مى شود.

ذبیحى افزود:پرداخت به موقع باعث مى شود تا سازمان تامین اجتماعى با مشكلى در زمینه درآمد مواجه نشود و اقدامات قابل توجه و فراتر از آنچیزى كه پیش بینى شده را براى بیمه شدگان،انجام دهد.وى با بیان اینكه ما در تلاش هستیم تا عیدى بازنشستگان از میزان تعیین شده، افزایش یابد،ابراز امیدوارى كرد:در صورت بهبود وضعیت نقدینگى سازمان تامین اجتماعى تاپایان سال ، رقم پرداختى عیدى بازنشستگان بالاتر از آنچه كه در دولت به تصویب رسیده خواهد بود.
ذبیحى با اشاره به اینكه افزایش عیدى بازنشستگان از ۳۰۰ هزار به ۳۱۰ هزار تومان داراى بار مالى براى تامین اجتماعى است، گفت:این سازمان یك میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته را تحت پوشش خود دارد و افزایش ۱۰ هزار تومانى عیدى۱۴، میلیارد تومان هزینه دارد.