اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مردی که از چشمانش شیر می‌آید!

مردی که از چشمانش شیر می‌آید!
مرد چینی با دمیدن در بینی، شیر از چشم‌هایش بیرون می‌دهد.این مرد رکورد دار مسافت پرتاب شیر از چشم است.