اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

پنج کار زنها که باعث فرار مردها می‌شود!

پنج کار زنها که باعث فرار مردها می‌شود!
زن‌ها بدون اینكه متوجه باشند گاهی كارهایی را انجام می‌دهند كه باعث فراری دادن مرد‌ها میشوند.
 این پنج مورد از موارد مهم برای این امر به شمار می‌رود زن‌ها بدون اینكه متوجه باشند گاهی كارهایی را انجام می‌دهند كه باعث فراری دادن مرد‌ها میشوند. این پنج مورد از موارد مهم برای این امر به شمار می‌رود.

اعتماد به نفس پایین

زنهایی كه اعتماد به نفس پایین دارند مرد‌ها را فراری می‌دهند. مرد‌ها جذب زنهایی كه مشكلات زیادی دارند نمی‌شوند. مرد‌ها علاقه دارند در اطراف زنهایی باشند كه كمترین دردسر را درست می‌كنند. مردها دوست ندارند در كنار كسی باشند كه مدام در حال گریه كردن است. همچنین متنفرند در كنار زنانی باشند كه مدام دیگران را برای اشتباهات سرزنش می‌كنند به جای آنكه در صدد رفع آن مشكل بر می‌آیند.

كنترل كردن

مردها زنهایی را كه می‌خواهند مرد را كنترل كنند دوست ندارند. زنهایی كه آنها را یاد غر غر كردن‌های مادرشان می‌اندازد. زنهای كنترل كننده تاثیری بر روی مردان ندارند. مردهایی كه كنترل می‌شوند پشت سر زنانشان دروغ می‌گویند و دزدكی همه كاری انجام می‌دهند. این امكان را به او می‌دهید تا زمان كمتری را با شما بگذراند. زن‌های كنترل كننده مسئله عدم امنیت و اخبار‌های نا درستی را برای مردان ایجاد می‌كنند. مرد‌ها هرگز با زنانی كه آنها را كنترل می‌كنند نمی‌مانند اهمیتی ندارد كه شما چقدر خوب و خوشگل هستید. زنها نباید مرد‌ها را به مانند بچه‌ها بزرگ كنند.

آویزان بودن

هیچكس دوست ندارد در اطراف زنی باشد كه مثل چسب به او چسبیده است، هیچكس دوست ندارد با كسی قرار بگذارد كه او را یاد بچه‌ها می‌اندازد. مردها دوست ندارند اطراف زنی باشند كه نیاز به توجه دارد. چسبیدن به مردها كاملا آنها را دفع می‌كند. مردها دوست دارند كه هر چند گاهی با دوستانشان بیرون بروند بدون اینكه زنی مزاحم آنها باشد.

بیكار

مرد‌ها دوست ندارند اطراف زنان بیكار بچرخند. مردها زنانی كه پولشان را به باد می‌دهند دوست ندارند. مردها زنانی را می‌خواهند كه بتوانند از پس خودشان بر بیایند. كه پیشینه شغلی خوبی داشته باشند. زنی كه از این شغل به آن شغل می‌پرد جذابیتی برای هیچ مردی ندارد. زنی كه نمی‌تواند شغل خود را نگه دارد چگونه می‌تواند مرد خود را نگه دارد. از مرد‌ها هیچ وقت پول نخواهید و راجع به مشكلات مالیتان با انها صحبت نكنید چون این مسئله او نیست پس به آن اهمیتی نمی‌دهد.

فرار كردن به خانه مادرتان

مردها از زنهایی كه در شرایط سخت به مادرشان رجوع می‌كنند تا مشكلشان را برایشان حل كند، فرار می‌كنند .