اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ژن خوب از مادر و ژن بد از پدر به ارث می رسد!

ژن خوب از مادر و ژن بد از پدر به ارث می رسد!
آیا می دانید این چه ژن بدی است که از پدر به ارث می رسد و چه ژن خوبی از مادر به ارث می رسد؟

پدران، ژن بیماری‌زا به فرزندان‌شان انتقال می‌دهند مادران، ژن محافظ!

خبرگزاری زنان ایران: پژوهشگران با بررسی 7 ژن در 5 بیماری مختلف، دریافتند 5 ژن زمانی که از پدر به ارث برسند بیماری‌زا و زمانی که از مادر به ارث برسند، محافظ بدن فرزند خواهند بود.

گروهی از محققان در شرکت رمزگشایی ژنتیکی آیسلند دریافتند 5 نوع از جهش‌های ژنتیکی مرتبط با بیماری تنها زمانی که از جانب یکی از والدین یعنی پدر به ارث برسد، تاثیر بیماری‌زا روی بدن فرزند خواهد داشت. برای مثال، ژن نوع یک، ژنی جدید که با بیماری دیابت در ارتباط است در صورتی که از مادر به ارث برسد، از بدن کودک در برابر این بیماری محافظت می‌کند؛ اما در صورتی که همان ژن از پدر به ارث رسیده باشد، باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری خواهد شد.
محققان بیشتر از همه توسط ژن دیابت نوع دو تحت تاثیر قرار گرفتند. به گفته آنها، تغییرات تاثیر دیابت نوع دو نه تنها زیاد است بلکه غیرطبیعی نیز به شمار می‌رود. در صورتی که فردی ژن این بیماری را از پدر به ارث ببرد، میزان احتمال ابتلای فرزند به این بیماری نسبت به فرزندی که ژن‌های غیردیابتی را به ارث برده است، بیش از 30 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در عین حال در صورتی که همین ژن از مادر به ارث برسد.