اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

قبیله‌ای با مردان پاخرچنگی!!

قبیله‌ای با مردان پاخرچنگی!!
مردانی كه در این قبیله زندگی می‌كنند از هر 4 نفر یكی به بیماری خاص ژنتیكی مبتلا هستند كه باعث شده است در دنیا به ایشان عنوان جالبی بدهند: مردان پاخرچنگی قبیله وادوما.
به گزارش ویكی‌نیوز، در واقع به این دلیل به آنها عنوان مردان پاخرچنگی اطلاق می‌شود كه این مردان پاهایشان همگی مانند خرچنگ بوده و البته تنها با دو انگشت ابتدایی و انتهایی كه هر دو مانند چنگ‌های خرچنگ به سمت درون كشیده می‌شوند، ‌راه می‌روند.
پس از كشف این قبیله ،دانشمندان با بررسی‌های فراوان علمی به دنبال علت این موضوع در میان مردان این قبیله بودند و آنها پس از بررسی‌های فراوان به این نتیجه رسیدند كه آنها در واقع از بیماری نادر ژنتیكی به نام «اكتروداكتیلی» یا همان سندرم خرچنگی پنجه پا رنج می‌برند.
مردمان «وادوما» در واقع سه انگشت وسط پایشان را به علت این بیماری از دست داده‌اند و تنها انگشت ابتدایی و انتهایی آنها مانند چنگال یك خرچنگ به سمت بیرون كشیده می‌شود.
براساس تحقیق این دانشمندان، سندرم خرچنگی پنجه در میان مردان این قبیله در واقع از یك موتاسیون یا همان جهش ژنی كه سال‌ها در میان مردم این قبیله آفریقایی نسل به نسل منتقل می‌شود گسترش یافته تا جایی كه این روزها از هر4 مرد این قبیله یكی به پا خرچنگی مبتلا شده است. از سویی دیگر برخی دانشمندان تصورشان بر این است كه این بیماری جهش یافته بیماری نادر دیگری است كه مردان این قبیله به آن مبتلا شده‌اند.
گزارش حاكی است كه ژن غالب در این بیماری از سوی دختران قبیله منتقل می‌شود اما نكته‌ای باعث شده است كه سال‌های سال مردان پاخرچنگی كماكان در این قبیله با دو انگشت راه بروند قانون قدیمی و متحجری است كه در میان اعضای این قبیله رایج است كه براساس آن تنها ازدواج درون قبیله‌ای جایز است و دختران قبیله اجازه ازدواج با فرد دیگری از قبیله‌های ساكن در محل را ندارند البته در این میان فرزندانی كه در نسل بعد به دنیا می‌آیند كه پاهایی همانند خرچنگ داشته باشند.
در سال‌های دورتر در این قبیله جنگ‌های فراوانی برای این كه مردان این قبیله با دختران دیگر قبایل ازدواج كنند رخ داد كه البته همه بی‌نتیجه ماند تا مردان پاخرچنگی كماكان در این قبیله دورافتاده با دو انگشت راه بروند.