اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

كنترل استرس با مثبت اندیشی

كنترل استرس با مثبت اندیشی
چگونه می توانیم مثبت اندیشی را یاد بگیریم؟ آیا این فراگیری، به ما كمك می كند كه استرس های مختلف را كنترل كنیم؟معمولا در مورد آنچه پیرامون مان اتفاق می افتد، تفسیرهای گوناگونی داریم. این تفسیرها می تواند به شكل مخرب و ویرانگر باشد كه در این صورت باعث ایجاد ناخوشایندی و ناتوانی در افكار و رفتار ما شده و امكان یك زندگی سالم ومناسب را از ما سلب می كند.

در حالی كه با تفسیر معقول و غیرشتابزده مسایل (به گونه ای كه به خودمان فرصت ارزیابی همه جانبه مسئله را بدهیم) با وجود همه گرفتاریهای روزمره، می توانیم در نهایت زندگی موفقی داشته باشیم. اگرچه در آغاز ماجرا، همه چیز ناامیدكننده و غم انگیز بنظر بیاید.

اگر شما به این مسئله شك كرده اید كه آیا در الگوهای فكری مخرب، گیرافتاده اید یا نه، می توانید این سوال را از خود بپرسید كه براستی این گونه اندیشیدن، چه سودی برای شما درپی دارد.
و اما اگر این روش برخورد با مسایل هیچ سودی برای شما ندارد، پس بدانید كه با بكارگیری این نوع الگوها، شما بدترین دشمن برای خود هستید.
آیا واقعا شما می خواهید فردی باشید كه معمولا باید به زور او را وادار به كاری كرد و خودش قدرت شناخت مسایل و تصمیم گیری مناسب ندارد؟
اگر این چنین نیست، شما می توانید با توجه به موارد زیر، از این وضعیت خارج شوید:
اول از همه عقاید ویرانگر را كه به طور مرتب با خود تكرار می كنید بشناسید.سپس، تلاش كنید عقاید درستی را جایگزین آنها كنید تا به شما كمك كند در زندگی رشد و پیشرفت داشته باشید.
برای آشنایی با این نوع افكار و رفتار،مثالهایی در هر دو بعد، افكار منفی و مثبت اندیشی در همان مورد را دنبال می كنیم:
1▪ افكار منفی:
زندگی نیازی به شور و عشق نداردو برای انجام هر كاری تنها موافقت دیگران كافی است.
▪ مثبت آن:
من بر احترام گذاری به "خود" خودم و عشق ورزیدن به هرچیزی كه شوری را در من برمی انگیزد، تاكید دارم.
2▪ منفی:
من نمی توانم به احساساتم كمك كنم، چون هیچ كنترلی بر آنها ندارم.
▪ مثبت آن:
من بر احساساتم كنترل زیادی دارم و تمرین می كنم به خودم در این مورد راست بگویم.
3▪ منفی:
شادی و خوشحالی ره آورد كم تحركی، راحتی، بی خیالی و عدم فعالیت است.
▪ مثبت آن:
افراد وقتی خیلی شاد هستند كه فعال و مجذوب ایجاد خلاقیت اند و یا اینكه خود را وقف دیگران می كنند.
4▪ منفی:
من به كسانی نیاز دارم كه بزرگتر و باقدرت تر هستند و می توانند از من مراقبت كرده و به من كمك كنند.
▪ مثبت آن:
اینكه من برپاهای خودم به ایستم و به توانایی هایم برای رویایی با مشكلات زندگی اطمینان كنم، خیلی بهتر است.
5▪ منفی:
من نیازدارم كه دیگران مرا فردی شایسته، باهوش، موفق و قابل احترام بدانند.
▪ مثبت آن:
من تلاش می كنم كارهایم را انجام دهم حتی اگر نتوانم بهترین باشم.من خودم را با همه محدودیت هایم می پذیرم.
6▪ افكار منفی:
من نمی توانم به خاطر كارهای بدی كه كرده ام خودم را ببخشم.
▪ مثبت آن:
من از هر آنچه تاكنون برایم اتفاق افتاده، درس می گیرم و تلاش می كنم تجربیاتم را به گونه ای به كار گیرم كه بهتر مرا با زندگی ام در آینده، هماهنگ كند.
7▪ منفی:
ناخوشایندی من به عوامل سطحی و خارجی وابسته است كه از سوی افراد و اساسا حوادث بوجود آمده، به من تحمیل شده است.
▪ مثبت آن:
من می پذیرم كه بیشترین ناخوشایندیها معمولا نتیجه رفتار و ادامه عكس العمل های خود فرد است تا اینكه به برخوردهای دیگران مربوط باشد.
8▪ منفی:
هر چیزی را كه من و زندگی ام را تحت تاثیر قرار داده است را تا پایان عمر، با قدرت دنبال خواهم كرد.
▪ مثبت آن:
من سعی می كنم از تجربیات قبلی خود درس بگیرم اما درصورتی كه ضروری نباشد، با آنها خود را كنترل نمی كنم و به طور مداوم رفتارم را زیر ذره بین قرار نمی دهم.
9▪ منفی:
آنچه دیگران انجام می دهند برای من خیلی مهم است و من باید همواره تلاش كنم كه آنها در جهت آنچه من می خواهم حركت كنند.
▪ مثبت آن:
اگر دیگران در برابر خواست های من به طور مداوم كوتاه می آیند، این به دلیل درستی تصمیمات و خواستهای من نیست. بلكه ممكن است برخی فشارها آنها را وادار به نشان دادن چنین عكس العمل هایی كند.
10▪ منفی:
اجتناب از رویارویی با مشكلات زندگی و مسئولیت های مختلف آسانتر از رویارویی مستقیم با آنهاست.
▪ مثبت آن:
در یك مسیر طولانی، آسانترین راه معمولا سخت ترین آنهاست. تنها راه حل مشكلات سخت، رویایی با آنها و تلاش عملی برای حل این مسایل است.
11▪ افكار منفی:
وقتی احساس می كنم كاری خطرناك است، باید به شدت در مورد آن نگران باشم.
▪ مثبت آن:
در صورتی می توانیم كاری را به بهترین وجه انجام دهیم كه تلاش كنیم آن را در حد امكان بدون آسیب و یا با آسیب پذیری كمتر و به صورت قابل كنترل دنبال كنیم. اگر این كار امكان پذیر باشد بعد از آن می توانیم هوشیارانه و بدون اتلاف انرژی، نگرانی ها را متوقف كنیم.
12▪ منفی:
این خیلی وحشتناك است كه كارها آن گونه كه من می خواهم پیش نروند.
▪ مثبت آن:
سعی می كنم شرایط محیطی را به گونه ای تغییر دهم یا تحت كنترل درآورم كه رضایت بیشتری در من ایجاد شود.به این ترتیب، وقتی موقعیت ام را بخوبی بشناسم و آن را بپذیرم، می توانم از بروز مسایلی كه بنظرم وحشتناك هستند، جلوگیری كنم.