ده اصل لازم برای زیبائی واقعی

ده اصل لازم برای زیبائی واقعی
1- برای داشتن لب های جذاب کلام محبت آمیز به زبان آورید.
2 – برای داشتن چشمان زیبا به زیبایی های مردم و خوبیهای آنها توجه کنید.
3 – برای خوش اندام ماندن غذایتان را با گرسنگان تقسیم کنید.
4 – برای داشتن موهای زیبا بگذارید کودکی هر روز آن را نوازش کند.
5 ـ برای داشتن فرم مناسب در حالی راه بروید که میدانید هرگز تنها نیستید.
6 – انسانها بیشتر از اشیا احتیاج به تعمیر نو شدن احیا شدن مرمت شدن و رهاشدن دارند هیچ وقت هیچ کدام را دور نریزید.
7 – به خاطر داشته باشید هرگاه به دست یاری نیاز داشتید همیشه یکی در انتهای دست خودتان پیدا میکنیدهمین طور که سنتان بالا میرود شما متوجه میشوید که ? دست دارید یکی برای کمک به خودتان و یکی برای یاری دیگران.
8 – زیبایی یک زن به لباسهایی که میپوشدبه صورتش و به مدل مویش بستگی ندارد زیبایی یک زن در چشمانش پدیدار میشود چرا که آنها دروازه های باز قلبش هستند جایی که عشقش جای دارد.
9 – زیبایی یک زن در آرایشش نیست بلکه در زیبایی واقعی روحش اوست ، مهم این است که او مشتاقانه عشقش را نثار میکند.
10 – زیبایی واقعی یک زن با گذشت زمان افزایش می یابد.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب