اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کوچکترین مدرسه فارسی زبان دنیا

کوچکترین مدرسه فارسی زبان دنیا
 استان بوشهر : دبستان لقمان در روستای جمرک دیر از کوچکترین مدرسه دنیا هم کوچکتر است.
این دبستان فقط دو دانش آموز به نـام های محبوبه و عاطفه عمرانی دارد که در پایه چهارم و پنجم درس می خوانند.
پیش از این مـدرسه روستای جمال آبـاد کـالو در شهرستان دیر بـا چهار دانش آموز به عنوان کوچکترین مدرسه دنیا شناخته شده بود.
رئیس آموزش وپرورش دیر گفت: این مدرسه که 30 مترمربع وسعت دارد دیوار ندارد و وضع بهداشت مدرسه هم مناسب نیست.
باربرز افزود: معلم این مدرسه با 56 سال سن نزدیک به 30 سال سابقه تدریس دارد.
روستـای جمرک کـه با 50 نفر جمعیت در 15 کیلومتری شمال دیر واقع است از راه منـاسب برخوردار نیست و به علت نداشتن امکانات مناسب از جمعیت آن کاسته می شود.
شهرستان دیر در جنوب استان بوشهر واقع است.