اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ایتالیایی ها پرحرف ‌ترین کاربران موبایل

ایتالیایی ها پرحرف ‌ترین کاربران موبایل
نتایج تحقیقات سازمان مخابرات انگلستان در کشورهای گروه 7 نشان می دهد که ایتالیایی‌ها با 97 میلیارد دقیقه مکالمه با موبایل پرحرف ترین کاربران تلفن همراه هستند.
آلمانیها در اروپا بیشترین دلبستگی را به تلفنهای ثابت قدیمی دارند به طوری که هنوز 65 درصد از شهروندان آلمان دارای حداقل یک خط تلفن ثابت در خانه هستند و از هر 10 نفر تنها 6 نفر دارای یک تلفن موبایل است. این درحالی است که به نظر می رسد ایتالیایی‌ها اعتیاد زیادی به تلفن همراه دارند و در این کشور برای 100 نفر 77/155 سیم کارت ثبت شده است.

وابستگی به تلفن همراه در هیچ یک از کشورهای گروه 7 تا این حد بالا نیست به طوری که در آلمان 35/129 سیم کارت برای هر 100 نفروجود دارد.

گزارش سازمان مخابرات انگلستان (Ofcom) با انجام تحقیقاتی در کشورهای عضو گروه 7 نشان می دهد که در سال 2003 در ایتالیا برای هر 100 نفر 66/97 سیم کارت وجود داشت به طوری که در مدت پنج سال یک رشد 11/58 درصدی به ثبت رسیده است. به موازات این رشد از تعداد مشترکان تلفنهای ثابت کاسته شده است به طوری که در حال حاضر11/40 تلفن ثابت برای هر 100 نفر وجود دارد.

همچنین در سال 2003 ایتالیایی‌ها 102 میلیارد دقیقه با تلفن ثابت صحبت کردند که این رقم در سال 2008 به 80 میلیارد دقیقه کاهش یافت. این درحالی است که میزان صحبت با تلفن همراه از 52 هزار دقیقه در سال 2003 به 97 میلیارد دقیقه در سال 2008 رسید.

براساس گزارش لارپوبلیکا، در ژاپن استفاده از تلفن همراه از 20 درصد سال 2003 به 83 درصد در سال 2008 و در آمریکا از 36 درصد به 60/89 درصد افزایش یافته است.

در این میان به نظر می رسد که شهروندان کانادایی علاقه چندانی به تلفن همراه ندارند به طوری که 35 درصد از کانادایی ها هنوز تلفن همراه ندارند.