اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

واردات مشکوک روان‌نویس‌های عجیب!!

مجموعه : مجله خبری روز
واردات مشکوک روان‌نویس‌های عجیب!!
اخیرا تعداد انبوهی روانویس با قابلیت محو شدن و در 2 محموله وارد کشور شده است.این روانویس ها که بطور قاچاق و از مرز کردستان با عراق وارد شده ،خطوط نوشته شده توسط آن در اثر حرارت محو شده و سپس در مجاورت سرما ظاهر می شود.
این روانویس که با برند«F…BALL» وارد کشور شده در انتهای آن پاک کنی مخصوص تعبیه شده که به وسیله آن می توان نوشته ای قبلی را پاک کرد.
گفته می شود 2 پارت وارد شده این روانویس به ایران از سوی ماموران کشف و ضبط شده است.منابع آگاه در این زمینه از نقش منافقین برای قاچاق این روانویس به ایران خبر داده و آن را در راستای دور جدید فعالیت هایشان ارزیابی می کنند.