اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

پرحرف‌ترین کاربران تلفن همراه!

پرحرف‌ترین کاربران تلفن همراه!
نتایج تحقیقات سازمان مخابرات انگلیس در کشورهای گروه هفت نشان می‌دهد که ایتالیایی‌ها با ۹۷ میلیارد دقیقه مکالمه با موبایل پرحرف‌ترین کاربران تلفن همراه هستند.

به گزارش «تهران امروز»، ‌آلمانی‌ها در اروپا بیشترین دلبستگی را به تلفن‌های ثابت قدیمی دارند به طوری که هنوز ۶۵ درصد از شهروندان آلمان دارای حداقل یک خط تلفن ثابت در خانه هستند و از هر ۱۰ نفر تنها شش نفر دارای یک تلفن موبایل است.

این درحالی است که به‌نظر می‌رسد ایتالیایی‌ها اعتیاد زیادی به تلفن همراه دارند و در این کشور برای ۱۰۰ نفر ۷۷ / ۱۵۵ سیم‌کارت ثبت شده است. وابستگی به تلفن همراه در هیچ یک از کشورهای گروه۷ تا این حد بالا نیست به طوری که در آلمان ۳۵ .۱۲۹ سیم‌کارت برای هر ۱۰۰ نفر و در انگلیس ۹۹ / ۱۲۵ سیم‌کارت برای ۱۰۰ نفر وجود دارد.

گزارش سازمان مخابرات انگلیس (Ofcom) با انجام تحقیقاتی در کشورهای عضو گروه هفت نشان می‌دهد، در سال ۲۰۰۳ در ایتالیا برای هر ۱۰۰ نفر ۶۶ / ۹۷ سیم‌کارت وجود داشت به طوری که در مدت پنج سال یک رشد ۱۱/ ۵۸ درصدی به ثبت رسیده است. به موازات این رشد از تعداد مشترکان تلفن‌های ثابت کاسته شده است به طوری که در حال حاضر ۱۱/ ۴۰ تلفن ثابت برای هر ۱۰۰ نفر وجود دارد.

همچنین در سال ۲۰۰۳ ایتالیایی‌ها ۱۰۲میلیارد دقیقه با تلفن خانه صحبت کردند که این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۸۰ میلیارد دقیقه کاهش یافت. این درحالی است که میزان صحبت با تلفن همراه از ۵۲هزار دقیقه در سال ۲۰۰۳ به ۹۷ میلیارد دقیقه در سال ۲۰۰۸ رسید.

در این میان به‌نظر می‌رسد که شهروندان کانادایی علاقه چندانی به تلفن همراه ندارند به‌طوری که ۳۵ درصد از کانادایی‌ها هنوز تلفن همراه ندارند.