اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بازوبند کریم باقری بر بازوی هوادار بیمار

مجموعه : مجله خبری روز
بازوبند کریم باقری بر بازوی هوادار بیمار
درآمد حاصل از فروش بازوبند کاپیتانی کریم باقری در داربی 68 خرج هزینه های درمان مصطفی علی مردانی می شود.

مصطفی علی مردانی ؛ یکی از هواداران پرسپولیس است که یکسال قبل و در پایان بازی پرسپولیس با پیام مشهد دچار سانحه رانندگی شد.

مجتبی برادر بزرگتر این هوادار مصدوم در این باره به خبرآنلاین می گوید:« مجتبی ما 22 ساله است و دانشجوی حقوق بود در قم. او در مسیر برگشت از ورزشگاه ، دچار سانحه رانندگی شد و دو مهره کمرش شکست تا خانه نشین شود. » او بر اثر جراجت ضربه دچار آسیب دیدگی شدید نخاعی شد تا توانایی راه رفتنش را از دست دهد و خانه نشین شود.

لیدرهای پرسپولیس با حراج بازوبند کاپیتانی کریم باقری در بازی داربی می خواهند بخشی از هزینه های درمان این هوادار را تهیه کنند. آخرین مشتری برای این بازوبند مالک شرکتی ساختمانی در اهواز است که حاضر به پرداخت 12 میلیون تومان برای این بازوبند شده  و به احتمال فراوان این بازوبند را بدست می آورد.

این اولین حراج فوتبالی فوتبال ایران است که با هدفی خیرخواهانه انجام می گیرد.

همچنین قرار است چهارشنبه شب این هفته بازیکنان پرسپولیس و حبیب کاشانی به مناسبت اولین سالگرد سانحه ، در منزل این هوادار آسیب دیده حاضر شده و از او عیادت کنند.