اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

 

معماری های جهان امروز :

آمریکا :

Kansas City Library (Missouri, USA)

عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

 اسپانیا :

Guggenheim Museum (Bilbao, Spain)

 عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

کانادا :

Habitat 67 (Montreal, Canada)

عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

پرتغال :

Casa da musica (Porto, Portugal)

 عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

لهستان :

The Crooked House (Sopot, Poland)

عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

هند :

Lotus Temple (Delhi, India)

عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

برزیل :

Cathedral of Brasilia (Brazil)

 عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

اسپانیا :

La Pedrera (Barcelona, Spain)

عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

بازهم برزیل :

Museum of Contemporary Art (Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil)

عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

بریتانیای کبیر :

Eden project (United Kingdom)

عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

آمریکا :

The Museum of Play (Rochester , USA)

عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

امارات متحده عربی :

Atlantis (Dubai, UAE)

 عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

 :باز هم آمریکا

Wonderworks (Pigeon Forge, TN, USA)

 عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

: مرگ بر آمریکا باز هم

The Basket Building (Ohio, USA)

عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

 : آلمان

Forest Spiral (Darmstadt, Germany)

عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)

 :  و اما آخرین کشور در این بخش » روسیه

Wooden Gagster House (Archangelsk, Russia)

 عجیب ترین ساختمانهای جهان!! (تصویری)