کوچک ترین اسب جهان با 3 کیلو وزن!!

کوچک ترین اسب جهان با 3 کیلو وزن!!
به نقل از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز این اسب که از نژاد اسبهای کوتاه قد است به اسب مینیاتوری شهرت پیدا کرده و فقط شش پوند یعنی کمتر از سه کیلو وزن دارد. صاحب این اسب نامش را انیشتین گذاشته است.
 
کوچک ترین اسب جهان با 3 کیلو وزن!!
 
کوچک ترین اسب جهان با 3 کیلو وزن!!
این اسب هم اکنون در مزرعه ای در نیو همپشر نگهداری می‌شود. این کوچکترین اسبی است که تا کنون به ثبت رسیده است.