عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

کشف ژن بازسازی اعضای بدن در کرم ها

کشف ژن بازسازی اعضای بدن در کرم ها
ایرنا: دانشمندان موفق به کشف ژنی شده اند که امکان بازسازی اجزای بدن خود – از جمله سر و مغز کامل – را برای نوعی کرم پس از قطع عضو میسر می سازد.‌
این تحقیق که بر روی کرم "پلاناریان" انجام شد، بخش دیگری از یک معمای علمی است که روزی می تواند تولید دوباره اندامها و بافت های آسیب دیده انسان را به واقعیت بدل سازد.
این تحقیق که به ریاست دکتر "عزیز ابوباقر" یک محقق "شورای تحقیقات انگلیس" در دانشکده زیست شناسی انجام شد، برای اولین بار نشان می دهد که ژنی به نام ‘Smed-prep’ برای بازسازی دقیق یک سر و مغز در کرم های پلناریان حیاتی است.
این مطالعه 22 آوریل 2010 در مجله PLoS Genetics منتشر شد.
کرم های پلاناریان از یک توانایی خارق العاده برخوردار هستند که می توانند اعضای بدن خود از جمله سر و مغز را پس از قطع عضو دوباره بازسازی کنند.
این موجودات استثنایی دارای سلول های بنیادی بزرگسال هستند که مدام در حال تقسیم شدن است و می تواند به تمام انواع سلولی که از دست می رود، تمایز یابد.