عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

رفع دائم سفیدی و سیاه کننده دائم مو-فروشگاه 5040

رفع دائم سفیدی و سیاه کننده دائم مو-فروشگاه 5040

بلیط هواپیما

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

12 روش برای اینکه بدونی دوستش داری یا نه !

12 روش برای اینکه بدونی دوستش داری یا نه !
TWELVE:
You talk with him/her late at night and when you go to bed you still think of him/her.
12- با او تا دیروقت صحبت می کنی و حتی موقع خوابیدن هم هنوز داری بهش فکر می کنی.

ELEVEN:
You walk really slowly when you are with him/her.
11- وقتی با اونی واقعا آهسته باهاش راه میری.

TEN:
You don’t feel Ok when he/she is far away…
10- وقتی ازش دوری حالت خوش نیست…

NINE:
You smile when you hear his/her voice.
9- وقتی صداشو می شنوی لبخند روی لبات میشینه

EIGHT:
When you look at him/her, you do not see other people around you. You see only him/her.
8- وقتی بهش نگاه می کنی  آدمای دورو برتو نمی بینی،تو فقط اونو میبینی.

SIX:
He/She is everything you want to think.
6- اون همه ی چیزیه که می خوای دربارش فکر کنی.

FIVE:
You realize that you smile every time you look at him/her.
5-اینو میفهمی که هر وقت بهش نگاه می کنی لبخند روی لباته.

FOUR:
You would do anything to see him/her.
4- هر کاری رو انجام می دی تا ببینیش.

THREE:
While you have been reading this, there was a person in your mind all the time.
3- وقتی داشتی اینو می خوندی یه کسی تمام مدت تو ذهنت بود.

TWO:
You’ve been so busy thinking of that person that you didn’t notice that number 7 is missing.
2- تو انقدر مشغول فکر کردن به اون بودی که نفهمیدی که شماره 7 جا انداخته شده.

ONE:
You are going to check above if that’s true and now you are silently laughing to yourself.
1- تو می خوای بری بالا چک کنی که آیا این درسته یا نه و حالا تو داری تو دلت به خودت می خندی.

……
حالا یه آرزو کن !!! خودت می دونی چیو از همه بیشتر می خوای؟!!

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب