میوه و سفره آرایی به روایت تصویر

میوه و سفره آرایی به روایت تصویر

با میوه های مانده چکار کنیم

حتما دیده‌اید که یک سبد میوه تازه می‌تواند تنها با وجود یک میوه خراب و فاسد، گندیده و خراب شود. پس بعد از خرید میوه، آنها را به دقت نگاه کنید و در صورتی که دیدید میوه‌ای لک‌ دارد یا خراب است آن را از بقیه جدا کنید. موقع خرید در انتخاب میوه‌ها و اینکه قصد دارید چه مدت آنها را نگهدارید دقت کنید.

 تصاویر میوه آرایی
 

میوه و سفره آرایی به روایت تصویر

میوه و سفره آرایی به روایت تصویر

میوه و سفره آرایی به روایت تصویر 

میوه آرایی : خلاقیت با نارنگی

میوه و سفره آرایی به روایت تصویر

میوه و سفره آرایی به روایت تصویر

میوه و سفره آرایی به روایت تصویر

میوه و سفره آرایی به روایت تصویر

تصاویری از هنر میوه و سبزی آرایی
میوه و سفره آرایی به روایت تصویر


میوه و سفره آرایی به روایت تصویر


میوه و سفره آرایی به روایت تصویر

 تزئین هویج

میوه و سفره آرایی به روایت تصویرمیوه و سفره آرایی به روایت تصویر

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب