عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دست كشى كه تصاویر سه بعدى را حس مى كند

دست كشى كه تصاویر سه بعدى را حس مى كند
یك شركت ژاپنى از سامانه اى پرده برداشت كه انسان را قادر مى سازد با استفاده از یك دستكش مملو از حسگر، «شكل و نرمى» تصاویر سه بعدى را حس كند.
به گزارش پایگاه اینترنتى خبرگزارى فرانسه، به گفته شركت «Comware،«NTTواحد توسعه نرم افزار غول تلكام «نیپون تلگراف و تلفن»، این سامانه «قابل لمس سه بعدى»گرافیك هاى تولید مى كند كه به نظر مى رسد از یك پرده خارج مى شوند و دستكشى دارد كه به كاربران اجازه مى دهد این گرافیك ها را حس كنند.
 
NTTدر یك نمایشگاه واقعیت مجازى اعلام كرد، بدون هیچ نیازى به پوشیدن عینك هاى عجیب غریب سه بعدى كاربران مى توانند شى را كه در فاصله دورى از آنها قرار دارد طورى احساس كنند كه گویى آن شیئى درست در مقابلشان قرار دارد.
 
وى گفت، با استفاده از این سامانه مى توانید دست نوه عزیزتان را كه دور از شما زندگى مى كند، بگیرید یا سر او را به آرامى نوازش كنید.
 
اگر شخصى كه با این سامانه لینك linkشده است، به مكان دیگرى برود، تصویر سه بعدى او نیز در همان زمان حركت مى كند. اگر تصویر در حالیكه دست كاربر را گرفته است، حركت كند كاربر احساس مى كند كه همراه تصویر كشیده مى شود.
 
این شركت اعلام كرد، با استفاده از این سامانه مرده را نیز مى توان در عالم مجاز «احیا» كرد و بازدیدكنندگان از موزه ها مى توانند كالاهاى نمایشى گران بهایى را كه در ویترین ها مهر و موم شده اند، بطور مجازى«لمس» كنند.

منبع : روزنامه ابرار اقتصادی