عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

کشف لنزی گرانشی برای به تصویر کشیدن انرژی تاریک

کشف لنزی گرانشی برای به تصویر کشیدن انرژی تاریک
ستاره شناسان با کمک تلسکوپ فضایی هابل کشف کردند که یک خوشه کهکشانی بسیار بزرگ می تواند همانند یک لنز گرانشی به حل معمای انرژی تاریک کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اثر "لنز گرانشی" پدیده ای است که تئوری نسبیت عمومی انیشتن آن را پیش بینی کرده است. این اثر شامل انکسار پرتوهای نور است که از امتداد اجرام آسمانی بزرگ که کهکشانها و توده های کهکشانی را می سازند، می گذرند.

لنزهای کهکشانی اغلب به ستاره شناسان یک موقعیت منحصربفرد را برای رصد مناطق بسیار دور کیهان عرضه می کنند و در حقیقت چشمی به سوی مراحل آغازین ایجاد جهان هستند.

اعتقاد بر این است که 73 درصد از جهان از انرژی تاریک تشکیل شده است اما هنوز هیچ شاهد تجربی برای تائید این فرضیه وجود ندارد و بنابراین انرژی تاریک همچنان به عنوان یک معمای حل نشده باقی مانده است.

اکنون گروهی از دانشمندان بین الملی یک گام مهم را برای درک برخی از اسرار انرژی تاریک برداشتند.

این ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل بزرگترین مجموعه کهکشانی که تاکنون شناخته شده است را به عنوان یک لنز گرانشی کیهانی نشان دادند.

این خوشه کهکشانی که "آبل 1689" نام دارد در صورت فلکی سنبله واقع شده است.

دانسته های علمی نشان می دهد ماده نرمال که در ستاره ها، سیارات و ابرهای گرد و غبار وجود دارد تنها بخش کوچکی از جرم- انرژی جهان را تشکیل می دهد که میزان آن کمتر از میزان ماده تاریک است.

ماده تاریک دیده نمی شود اما می تواند توسط اثر گرانشی که بر روی ماده مرئی می گذارد نشان داده شود. میزان ماده تاریک نسبت به انرژی تاریک که در سراسر جهان گسترش یافته است بسیار ناچیز است. دانشمندان معتقدند که فشار ناشی از انرژی تاریک موجب گسترش رو به رشد جهان می شود.

آزمایش بر روی ماهیت انرژی تاریک یکی از چالشهای کلیدی در کیهان شناسی مدرن است. از زمان کشف این انرژی در سال 1998 تحقیقات بر روی درک بهتر ماده و انرژی تاریک آغاز شد.

براساس گزارش ساینس، اکنون دانشمندان با استفاده از اثر لنز گرانشی توانستند مسیری را که نور از دورترین کهکشانها برای رسیدن به زمین طی می کنند بازسازی کنند.

این بازسازی می تواند برای مطالعه اثری که انرژی تاریک بر روی هندسه فضایی مسیر نور از اجرام آسمانی بسیار دور می گذارد نقش مهمی ایفا کند.

در زمانی که انرژی تاریک، جهان را سریعتر از همیشه وادار به گسترده شدن کند، مسیر نور درحالی که از فضای لنز (برای مثال، خوشه کهکشانی آبل 1689) عبور می کند منحرف می شود و به صورت بسیار جزئی تغییر می کند.

این بدان معنی است که مطالعه بر روی تصاویر مربوط به این لنز می توان اطلاعاتی را درباره کیهان شناسی انرژی تاریک به دست آورد.

تلسکوپ فضایی هابل پس زمینه 34 لنز قابل تشخیص در "آبل 1689" را در مجموع 114 تصویر مختلف نشان داد.