عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

کاربرد مداد سفید در آرایش !!

کاربرد مداد سفید در آرایش !!
شاید کاربرد مدادسفید در یک آرایش  همیشگی و معمولی زیاد اساسی به نظر نیاید اما زمانی که بخواهیم میکاپ و آرایشی تمیز، کامل و حرفه ای داشته باشیم خواهیم دید که کارایی قابل توجهی خواهد داشت.
 
چه کسانی و چه زمانی از مدادسفید استفاده کنند؟
1-خانمهایی که چشمهایی معمولی و بدون حالت خاصی دارند می توانند با کشیدن خط چشم  سفید تنها داخل چشم و البته با خط چشمی مشکی در زیر آن به چشمها حالت دهند.
 
<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html"> کاربرد مداد سفید در آرایش !!
2- چشمهای رنگی که با مداد قهوه ای در زیر چشم میکاپ می شوند همراه با کمی ریمل:
 
<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html"> کاربرد مداد سفید در آرایش !!
3-برطرف کردن پف پشت چشم با کشیدن خطی هم پشت پلک و هم زیر چشم :
 
<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html"> کاربرد مداد سفید در آرایش !!
4- بین خط چشمهای باز بالا و پایین در آرایش و میکاپهای حرفه ای :
 
<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html"> کاربرد مداد سفید در آرایش !!
5- پوستهای گندمی با چشمهای روشن که با آرایشی بژ و خط چشمی سفید داخل چشم بسیار جذابتر خواهند شد:
 
<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html"> کاربرد مداد سفید در آرایش !!
 
<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html"> کاربرد مداد سفید در آرایش !!
6- تمیز کردن  داخل چشمها زمانی که بعد از میکاپ خورده های ریمل یا رنگهایی از سایه داخل چشم را نامنظم جلوه می دهند.
 
<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html"> کاربرد مداد سفید در آرایش !!
چند نکته :
الف) خانمهایی که چشمهایی بسیار درشت و گرد دارند هرگز از مداد چشم بخصوص داخل چشم استفاده نکنند زیرا هر چند آرایش چشم <a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html"> کاربرد مداد سفید در آرایش !!
 که اگر داخل این چشم مدادسیاه کشیده می شد بسیار زیباتر و جذابتر بود.
 
ب)مداد سفید بدون ریمل چشمها را بی روح خواهد کرد بنابراین بدون ریمل استفاده نشود.
 
ج) مداد سفید با سایه های دودی خاکستری بسیار زیبا خواهد بود.