عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

ممنوعیت ارائه تسهیلات صندوق مهر رضا در تهران

مجموعه : مجله خبری روز
ممنوعیت ارائه تسهیلات صندوق مهر رضا در تهران
دولت در مصوبه ای‌ تصمیمات جدیدی برای کارمندان متقاضی انتقال از تهران اتخاذ و ابلاغ کرد که براساس این تصمیم ارائه تسهیلات صندوق مهر رضا در تهران ممنوع شد.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه جدید نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، یک تبصره به ماده (2) آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران، اضافه شد که بر اساس آن، سایر کارمندان انتقال یافته، ضمن عقد قرارداد با دستگاه اجرایی (مقصد) بر اساس شرح وظایف محول شده، انجام وظیفه می‌نمایند و در صورتی که برای این افراد پست سازمانی وجود نداشته باشد، برای آنان پست سازمانی با نام ایجاد می‌شود. دستگاهها مکلفند فهرست پست‌های سازمانی با نام ایجاد شده را برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارسال کنند.

همچنین ماده (5) آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان، اصلاح و مقرر شد کارمندان رسمی‌ و پیمانی انتقال یافته از شمول محدودیت سقف 50 درصد اضافه‌کار موضوع بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه مقصد معاف شوند و برای سایر کارکنان انتقال یافته تا سقف 100 ساعت اضافه‌کار قابل پرداخت باشد.

احکام کارگزینی کارمندان رسمی ‌و پیمانی و قراردادهای سایر کارمندان انتقال یافته پس از انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد با اعمال افزایشهای موضوع این تصمیم‌نامه حسب مورد صادر یا منعقد می‌شود.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور حق شاغل کارمندان رسمی ‌و پیمانی انتقال یافته را تا سقف 75 درصد حق شغل که داوطلب انتقال از آن برخوردار می‌شود، افزایش خواهد داد. همچنین حقوق و مزایای سایر کارمندان انتقال یافته به میزان 20 درصد به مبلغ قرارداد در دستگاه اجرایی (مقصد) اضافه خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، به کارمندان رسمی‌و پیمانی متخصص که به مناطق محروم انتقال می‌یابند، به میزان هفتصد تا دو هزار امتیاز موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده شغل تعلق خواهد گرفت.

 
امتیازات موضوع بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان رسمی‌ و پیمانی که به مناطق موضوع تصویب‌نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 منتقل می‌شوند، تا 25 درصد امتیاز حقوق ثابت افزایش می‌یابد.

ضمنا به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی و جزایر جنوبی خلیج‌فارس از جمله تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، 100درصد این امتیازات پرداخت خواهد شد.

همچنین کارمندان رسمی‌ و پیمانی شاغل در مشاغل تخصصی که به مناطق محروم انتقال می‌یابند، از حداکثر فوق‌العاده شغل موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به آیین‌نامه مربوط بهره‌مند خواهند شد.
لزوم 10 سال خدمت پس از انتقال

طبق مصوبه جدید دولت، کارمندانی که در اجرای آیین‌نامه انتقال کارمندان، انتقال می‌یابند، موظفند تعهد محضری مبنی بر انجام 10 سال خدمت در دستگاه اجرایی محل خدمت ارائه نمایند.

همچنین بازنشستگانی که از تسهیلات این تصمیم‌نامه بهره‌مند گردیده‌اند، مکلف به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم مراجعه به محل سکونت قبلی می‌باشند.

استانداران و فرمانداران و شوراهای اسلامی هم ‌موظفند راهکارهای لازم را به منظور حصول اطمینان از استقرار بازنشستگان و سایر افراد به وزارت کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.