اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

پاکسازی زباله‌های مغزی با توت

پاکسازی زباله‌های مغزی با توت
پژوهشگران آمریکایی دریافتند هر یک از انواع موجود توت قادر به فعال سازی سازوکار طبیعی در مغز است که پاک کننده پروتئین‌هایی است که نقش مهمی در کاهش حافظه در افراد سالخورده دارند.

پژوهشگران بر علت کاهش عملکرد اعصاب در زمان پیری متمرکز شدند.

آنان در نهایت به این نتیجه رسیدند که سلول‌های موسوم به Microglia طی فرایندی زباله های بیوشیمیایی موجود در مغز را پاک یا بازیافت می کنند که مخل فعالیت مغز هستند.

در زمان سال خوردگی سلولهای یاد شده قادر به انجام فعالیت خود نیستند و زباله های بیو شیمیایی مغزی تجمع پیدا می کنند و به سلولهای مغزی آسیب می رسانند اما ماده موسوم به Polyphenolics موجود در توت این روند را ترمیم می کند و نقش پاک کنندگی را به سلولهای یاد شده باز می گرداند.

گفتنی است؛ نتایج این تحقیق در دویست و چهلمین نشست ملی انجمن شیمی آمریکا در بوستون ارائه شد.