اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

جلوگیری از پوسیدگی دندان با جویدن آدامس

جلوگیری از پوسیدگی دندان با جویدن آدامس
آیا این موضوع حقیقت دارد که با جویدن آدامش ،پوسیدگی دندانها کمتر میشود؟

جویدن آدامس های فاقد قندهای پوسیدگی زا و دارای زایلیتول نظیرorbit و Relax علاوه بر اینکه به علت عدم وجود قند و کربوهیدررات پوسیدگی زا باعث حذف دسترسی میکروب به  مواد غذایی مورد نیاز برای رشد و زندگیشان می شود.

با جلوگیری از تکثیر میکروبی و همچنین با افزایش جریان بزاق باعث کاهش پوسیدگی دندانی می شو استفاده از آدامسهای فاقد قند در مادران در ابتدای سنین نوزادی کودک طبق تحقیقات معتبر علمی باعث کاهش می زان پوسیدگی در کودکان خردسال میشود.