اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تصویر ردپای چکمه بر مریخ (+عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
تصویر ردپای چکمه بر مریخ (+عکس)
تصویری که به "رد چکمه بر روی مریخ" شهرت پیدا کرد و توسط مدارگرد مریخی آژانس فضایی اروپا به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، این رد چکمه بزرگ و 386 کیلومتری در واقع حفره ای است که به "اورکاس پاترا" شهرت دارد و نسبت به تصویر چهره انسان بر روی مریخ ابهام انگیزتر است. چهره انسان بر روی مریخ در واقع تپه ای بر افراشته است که به صورت اتفاقی و بر اساس سایه های ایجاد شده به شکل صورت انسان دیده می شود.
 

اما دانشمندان در حال حاضر در توضیح چگونگی شکل گیری اورکاس پاترا ناکام باقی مانده اند. اصطلاح "پاترا" معمولا برای توضیح حفره های آتشفشانی عمیق، پیچیده و نامنظم مورد استفاده قرار می گیرد. اورکاس پاترا در میان دو حفاظ بزرگ آتشفشانی به نامهای "المپیوس" و "الیسیوم" قرار گرفته اما مشخص نیست آیا فعالیتهای آتشفشانی عامل شکل گیری این ساختار چکمه مانند هستند یا نه.

این فرورفتگی می تواند به شکل یک حفره گرد آغاز شده باشد که به تدریج و به واسطه فعالیتهای زمینی تغییر شکل داده است و یا می تواند به واسطه فرسایش حفره های جداگانه ای که با این حفره در یک خط قرار داشته اند به وجود آمده باشد.

بر اساس گزارش ان بی سی، با این همه محققان تیم کاوشگر مداری مریخ می گویند قابل قبول ترین توضیح برای این رد چکمه مانند بر روی سطح مریخ برخوردی اریب است، زمانی که جرمی کوچک در زاویه ای بسیار کم، کمتر از 5 درجه از سطح افق، با سطح مریخ برخورد کرده است.