اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

رومی‌ها همراه صندل جوراب می‌پوشیدند؟

رومی‌ها همراه صندل جوراب می‌پوشیدند؟
کاوش‌های اخیر باستان‌شناسان در ویرانه‌ای رومی در شمال ایالت یورک شایر انگلستان به کشف صندلی با قدمت دو هزار سال انجامید.

به گزارش میراث آریا، دانشمندان دریافتند پوشیدن جوراب و صندل مخصوص بریتانیایی‌های قرون وسطی نبوده بلکه اولین بار توسط رومی‌ها در حدود دو هزار سال پیش ابداع شده است.

کاوش‌های اخیر باستان‌شناسان در ویرانه‌ای رومی در شمال ایالت یورک شایر انگلستان به کشف صندلی با قدمت دو هزار سال انجامید که منجر به ارایه فرضیه جدیدی مبنی بر اولین استفاده کنندگان این گونه پاپوش‌ها شد.
آزمایش‌های صورت گرفته روی میخ به کار رفته در صندل نشانه‌هایی از الیاف را به تصویر کشید که فرضیه استفاده از جوراب همراه با صندل‌ها را به وجود آورد.
به گفته یکی از کارشناسان این پرونده،‌ شواهدی نیز وجود دارند که نشان می‌دهند اشغالگران روم نیز جوراب و صندل استفاده می‌کردند که نمونه آن را می‌توان به نرمن‌ها نسبت داد.
با این وجود کارشناسان معتقدند،‌ آزمایش‌های تخصصی بیشتری نیاز است تا این شیوه عجیب و بسیارزشت پوشش را در میان رومی‌ها به اثبات برساند اگرچه با توجه به مدارک موجود نمی‌توان خلاف آن بحث کرد.