اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

لوگوهای مختلف گوگل و طراحش
Dennis Hwang طراح و گرافیست 23 ساله اهل کره است که هم اکنون در آمریکا زندگی می کند، وی به مدت دو سال، طراح زیباترین لوگوهای گوگل برای مناسبت های مختلف، از جمله نوروز ما ایرانیان بوده است.

 در اینجا تعدادی از لوگوهای متعدد گوگل که در مناسبت های مختلف طراحی شده اند را می بینید و همانطور که قبلا هم گفته شد می توانید با مراجعه به Google holiday یا از طریق این لینک تمامی لوگوهای ساخته شده گوگل تا به امروز را مشاهده کنید. ضمن اینکه در این بخش به لوگوهای دیگری با موضوعات تاریخی، داستانی، رسمی و فانتزی نیز بصورت طبقه بندی شده دسترسی خواهید داشت …

Mother"s Day
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Father"s Day
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Women"s Day
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

National Library Day
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

St. Patrick"s Day
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

St. George"s Day
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Da Vinci"s Birthday
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Michelangelo"s Birthday
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Einstein"s Birthday
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Ray Charles" Birthday
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Dragon"s day
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Alfred Hitchcock"s Birthday
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Earth Day
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Halloween
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Valentine"s Day
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Water Day
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

National Teacher Day
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

125th Birthday of Walter Gropius
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Invention of the First Laser
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Mother"s Day
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Design by Jeff Koons
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Earth Day –
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

First Day of Spring
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Persian New Year
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

St. Patrick"s Day
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Alexander Graham Bell"s Birthday
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Leap Year
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Happy Valentine"s Day
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Chinese New Year
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

50th anniversary of the LEGO brick
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Martin Luther King Jr. Day
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش

Happy New Year & 25 Years of TCP/IP
لوگوهای مختلف گوگل و طراحش