عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

زن پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی!! (تصویری)

زن پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی!! (تصویری)
در نیروهای انتظامی روسیه 197 هزار و 339 زن کار می‌کنند که بیش از 150 هزار نفر از آنها در پست های بالایی مشغول انجام وظیفه هستند.

زن پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی!! (تصویری)

در حال حاضر دو ژنرال زن نیروهای انتظامی وزارت کشور روسیه مشغول کار هستند

زن پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی!! (تصویری)

تقریبا 28 هزار مامور زن در بخش آگاهی نیروی انتظامی وزارت کشور روسیه کار می‌کنند که بیش از 4,4 هزار نفر آنها (در حدود 30%) کارشناس امور جنایی هستند.

زن پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی!! (تصویری)

3 هزار و 387 زن بعنوان مامور پلیس محلی در روسیه مشغول کارند.

زن پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی!! (تصویری)

در میان مامورین راهنمایی و رانندگی روسیه 8 هزار و 288 نفر مامور زن حضور دارند.

زن پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی!! (تصویری)

زنان پلیس همراه مردان در برقراری نظم و تامین امنیت مراسم عمومی شرکت می‌کنند.

زن پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی!! (تصویری)

همچنین زنان در یگان‌های سواره نیروی انتظامی شرکت می‌کنند.

زن پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی!! (تصویری)

به گزارش نووستس زن در پلیس روسیه فقط مسئول تامین امنیت نیست بلکه عامل آرامش و

زن پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی!! (تصویری)