اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکسهایی از عجیب ترین آبشار جهان

یوسمتی پارك كالیفرنیا امریكا در سال 1890 بعنوان پارك ملی انتخاب شد.در ابشاری كه عكس ان را در پایین صفحه ملاحظه میكنید  یكی از دیدنی ترین چشم اندازها میباشد این منظره از انعكاس نور خورشید بر ابشاربا زاویه خاص پدید می اید این حالت فقط در دو هفته آخر  فوریه و در زمانی كوتاه  پیش می اید.

عکسهایی از عجیب ترین آبشار جهان

عکسهایی از عجیب ترین آبشار جهان

عکسهایی از عجیب ترین آبشار جهان

عکسهایی از عجیب ترین آبشار جهان

عکسهایی از عجیب ترین آبشار جهان