عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آخرین آمار ایدز در کشور اعلام شد

مجموعه : مجله خبری روز
آخرین آمار ایدز در کشور اعلام شد
آخرین آمار موارد ثبت شده HIV/AIDS درسه ماهه اول سال 89 در کشور اعلام شد.

به گزارش وزارت بهداشت و درمان، براساس آمار جمع­ آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی، تا تاریخ اول تیرماه 89 مجموعاً 21435 نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS درکشور شناسایی شده اند که 6/92% آنان را مردان و 4/7% را زنان تشکیل می دهند.

براساس این گزارش تاکنون 2431 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و 3763 نفر از افراد مبتلا فوت کرده اند. 6/46 درصد از مبتلایان به HIV در زمان ابتلاء در گروه سنی 34- 25 سال قرار داشته اند که بالاترین نسبت در بین گروههای سنی را به خود اختصاص می دهند.

این گزارش حاکیست: علل ابتلاء به HIV در بین کل مواردی که از سال 1365 تاکنون در کشور به ثبت رسیده اند به ترتیب تزریق با وسایل مشترک درمصرف کنندگان مواد (9/69 درصد)، رابطه جنسی (1/9 درصد)، دریافت خون و فرآورده های خونی (1/1درصد) و انتقال از مادر به کودک (6/0 درصد) بوده است. راه انتقال در 3/19% از این گروه نامشخص مانده است.

همچنین در مقایسه این آمار با مواردی که ابتلاء آنان در سال 1388 گزارش شده است، اعتیاد تزریقی 3/71 درصد، برقراری روابط جنسی 6/17 درصد، و انتقال از مادر مبتلا به کودک 6/1درصد را تشکیل داده است.

همچنین در 5/9 درصد از موارد شناسایی شده در این سال، راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلاء از راه خون و فرآورده های خونی گزارش نشده است .