اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آخرین آمار ایدز در کشور اعلام شد

مجموعه : مجله خبری روز
آخرین آمار ایدز در کشور اعلام شد
آخرین آمار موارد ثبت شده HIV/AIDS درسه ماهه اول سال 89 در کشور اعلام شد.

به گزارش وزارت بهداشت و درمان، براساس آمار جمع­ آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی، تا تاریخ اول تیرماه 89 مجموعاً 21435 نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS درکشور شناسایی شده اند که 6/92% آنان را مردان و 4/7% را زنان تشکیل می دهند.

براساس این گزارش تاکنون 2431 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و 3763 نفر از افراد مبتلا فوت کرده اند. 6/46 درصد از مبتلایان به HIV در زمان ابتلاء در گروه سنی 34- 25 سال قرار داشته اند که بالاترین نسبت در بین گروههای سنی را به خود اختصاص می دهند.

این گزارش حاکیست: علل ابتلاء به HIV در بین کل مواردی که از سال 1365 تاکنون در کشور به ثبت رسیده اند به ترتیب تزریق با وسایل مشترک درمصرف کنندگان مواد (9/69 درصد)، رابطه جنسی (1/9 درصد)، دریافت خون و فرآورده های خونی (1/1درصد) و انتقال از مادر به کودک (6/0 درصد) بوده است. راه انتقال در 3/19% از این گروه نامشخص مانده است.

همچنین در مقایسه این آمار با مواردی که ابتلاء آنان در سال 1388 گزارش شده است، اعتیاد تزریقی 3/71 درصد، برقراری روابط جنسی 6/17 درصد، و انتقال از مادر مبتلا به کودک 6/1درصد را تشکیل داده است.

همچنین در 5/9 درصد از موارد شناسایی شده در این سال، راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلاء از راه خون و فرآورده های خونی گزارش نشده است .