اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

چه نقاطی از دندان مستعد پوسیدگی هستند؟

چه نقاطی از دندان مستعد پوسیدگی هستند؟
سطوح صاف بین دندانی بسیار مستعد پوسیدگی می باشند .

سطوح صاف دندانی بخصوص در نواحی تماس دندانهای مجاور با یکدیگر بعلت عدم پاکسازی مناسب مخصوصا در کودکان یکی از شایعترین محلهای پوسیدگی دندانی می باشد.

این مناطق بعنوان پناهگاه میکروبی عمل کرده و استفاده از مسواک به تنهایی قادر به حذف پلاک میکروبی از آن ناحیه نمی باشد تنها کاربرد صحیح و روزانه نخ دندان قادر به پاکسازی این سطوح و حذف عوامل پوسیدگی زا می باشد استفاده از فلوراید به صورتهای مختلف اعم از خمیر دندا فلوراید دار دهان شویه های حاوی فلوراید و ترکیبات غلیظ فلوراید درمانی توسط دندان پزشکان بیشترین تاثیر را در کاهش پوسیدگی دندانی این سطوح به همراه دارد و در صورت استفاده ار روش های مختلف استفاده از فلوراید می تواند میزان پوسیدگی دندانی را تا 70% کاهش دهد.