اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

رفع استرس، هضم غذا و عضله ای شدن بدن

رفع استرس، هضم غذا و عضله ای شدن بدن
این توصیه دارای فواید بسیار زیادی می باشد ، آیا از نحوه ی عملکرد این روش اطلاعی دارید؟

از شکم نفس بکشید: این روش برای رفع استرس، هضم غذا و عضله ای شدن مفید است
ما به لطف شش هایمان نفس می کشیم، مطمئناً همین طور است ولی اغلب از یاد می بریم که عمل تنفس نیازمند مشارکت تعداد زیادی از ماهیچه های بدن است. از این میان می توان از دیافراگم یاد کرد که خود دیافراگم نیازمند عضلات شکم است. بنابراین خوب است که تنفس از طریق شکم را یاد بگیریم. این روش بسیار مفید است خصوصاً برای عملکرد بهتر دستگاه گوارش و روده.

شش ها/ دیافراگم/ شکم: یادآوریی از آناتومی بدن
شش های ما که بر روی دیافراگم قرار دارند توسط قفسه سینه محافظت می شود. در جریان تنفس، شش های ما باد می کند، اما انبساط سینه ای به علت حضور استخوان های قفسه سینه محدود است. در عوض، کمی پایین تر (اطراف شکم)، ناحیه ای نرم تر وجود دارد که شش ها می توانند از آن برای یک انبساط حجیم تر استفاده کنند.

همچنین، تنفس از شکم دیافراگم ما را به حرکت در می آورد و در نتیجه عمل تنفس و اکسیژن رسانی به تمام اعضا با سهولت بیشتری انجام می گیرد.

در حالت آرامش و راحتی، این شکم ماست که به علت نفس کشیدن متورم می شود زیرا شش ها به سمت پایین کشیده می شوند.

بالعکس، هنگام استرس و فشارهای روحی دیافراگم در جای خود بی حرکت می ماند و مانع پایین رفتن شش ها می شوند در نتیجه تنفس سینه ای و ناقص خواهد بود.

بنابراین فرا گرفتن تنفس از شکم به جریان تنفس و تمدد اعصاب کمک می کند. ضمناً در عضلانی شدن شکم نیز سهیم خواهد بود که این عضلانی شدن برای عملکرد روده ای و هضم غذا بسیار سودمند است. به بیان دیگر، تنفس از شکم چیزی به جز سود و منفعت نیست.

تمرین برای فراگیری تنفس از طریق شکم
1. در جایی آرام و ساکت بنشیند.
در ابتدا در حالت نشسته، پاهای خود را بکشید و به آهستگی به جلو خم شوید. هیچ فشاری نیاورید و سپس سر و شانه هایتان را شل کنید. یکی از دست هایتان را به آرامی روی شکم قرار دهید تا بتوانید حرکات شکمتان را به خوبی حس کنید.

2. شکم تان را مانند یک کابین آسانسور تصور کنید که بالا و پایین می رود: هنگامی که هوا را به داخل می کشید، قفسه سینه تان را صاف نگه دارید و شکم تان را باد کنید، شکم مانند کابین آسانسور تا حدی که ممکن است پایین می رود.

هنگامی که هوا را بیرون می دهید باز هم قفسه سینه را صاف نگه دارید، هنگامی که شکم را به داخل می دهید، مثل این است که کابین آسانسور تا بالاتر از کمرتان برود.

شبیه همین تمرین را می توانید در حالت نشسته و یا درازکش تکرار کنید.

در صورت تکرار و تمرین بیشتر، این شکل تنفس برایتان عادت می شود و بدون اینکه به آن فکر کنید، تبدیل به شیوۀ تنفسی تان می شود. ضمناً در عین عضله ای شدن، شکم تان نرم هم می شود.
شما بازتاب این شیوۀ نفس کشیدن را در هنگام استرس، فشارهای عصبی، سردردها و… خواهید دید.