اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مرتب کردن ابروها (بابی براون)

مرتب کردن ابروها (بابی براون)
ابروهایم نامرتب است. آیا می توانم آنها را مرتب کنم؟
 
پاسخ بابی براون:
البته که می توانید. راه آن در مرتب کردن ابروهایتان است نه در برداشتن آنها.  برداشتن موهای ابرویتان به صورت تک تک ابروهایتان را مرتب نشان می دهد اما حجم آنها کم می شود و ابروهایتان را کم پشت نشان میدهد.
 
روشی که پیشنهاد می دهم را امتحان کنید: اول ابروهایتان را از بالا به پایین با شانه مخصوص ابرو شانه کنید. سپس از یک قیچی کوچک استفاده کنید و همه قسمت های ابرویتان را یکنواخت و منظم کنید.
 
درمرحله بعد، ابروهایتان را به سمت پایین به طرف چشمهایتان شانه کنید و قسمتهای اضافی و نامرتب را که در قسمت زیر ابروهایتان ریخته قیچی کنید. حواستان را جمع کنید.
 
کوچکترین خطایی در قیچی کردن ابروهایتان باعث می شود که ابروهایتان کم پشت نشان داده شود. از ژل ابرو استفاده کنید تا ابروهایتان را صاف و نرم کند.