اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

قبض 4 و نیم میلیون تومانی آب خانه دانشجویی

مجموعه : مجله خبری روز
قبض 4 و نیم میلیون تومانی آب خانه دانشجویی
این مشترک سبزواری ، وقتی بهای چهار و نیم میلیون تومانی قبض آب خانه خود را دید هاج و واج ماند .این مبلغ بهای مصرف 3 دوره در قبض آب وی درج شده بود .

به گزارش واحد مرکزی خبر مریم فسنقری با بهت و حیرت فراوان ، قبض به دست به شرکت آب و فاضلاب سبزوار مراجعه کرد ولی امور مشترکان این شرکت ، ترکیدگی لوله و نشت آب را احتمال مصرف زیاد آب در خانه او دانستند ولی این فرضیه برای او پذیرفتی نبود چون اطمینان داشت در هیچ یک از بخش های خانه ، نشت آبی مشاهده نشده است .

وی به خبرنگار ما گفت : مگر می شود خانه ای که در نیمی از این 3 دوره خالی و پس از آن هم در اختیار 4 دانشجویی بوده که مصرف آب چندانی هم نداشته اند قبض 4 و نیم میلیون تومانی صادر شود ؟ آغشته مسئول شرکت آب و فاضلاب سبزوار هم با تایید صدور چنین قبضی قول داد این موضوع را پیگیری کند .