اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

باز هم تجمع معلمان مقابل مجلس

مجموعه : مجله خبری روز
باز هم تجمع معلمان مقابل مجلس
از صبح امروز برای چندمین بار در ماه مبارك رمضان معلمان خرید خدمت وزارت آموزش و پرورش مقابل مجلس تجمع كرده و از نمایندگان برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش استمداد طلبیدند.

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین،تجمع امروز معلمان خرید خدمت با تجمع روزهای گذشته كمی متفاوت است چرا كه معلمان امروز تعداشان به حدود 100 نفر می رسد و دو برابر تعداد معلمان تجمع كننده در روزهای گذشته می‌باشد. همچنین این معلمان پارچه نوشته ها و پلاكاردهای بیشتری با خود حمل می كنند و شعارهایی را سر می دهند.

«نمایندگان مجلس حمایت حمایت» ، «حفظ شان معلمی حذف معلمی نیست»، ازجمله شعارهای تجمع كنندگان مقابل مجلس است. این در حالی است كه معلمانی كه روزهای گذشته مقابل مجلس تجمع می كردند هیچ شعاری سر نمی دادند و به صورت آرام مقابل مجلس حضور داشتند.

 
منبع : جام جم آنلاین