اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تولد دوقلوهای 3 پا در اصفهان!!

تولد دوقلوهای 3 پا در اصفهان!!
در اتفاقی نادر دو قلوی به هم چسبیده با چهار دست و سه پا در بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان متولد شدند.
به گزارش روابط عمومی‌دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، این دوقلوها كه به ظاهر پسر هستند، از قفسه سینه به هم چسبیده اند كه یكی از نوزادان تنفس خود آگاه دارد و دیگری به وسیله آمبو و ماسك ونتیله نفس می‌كشد.
براساس این گزارش، در تاریخ 14 شهریور ماه بیماری با نام لیلا بهرامی‌با تشخیص بارداری دوقلو به این بیمارستان مراجعه كرد كه متخصص زنان و زایمان پس از معاینه بیمار، وی را برای انجام عمل سزارین به اتاق عمل اعزام كرد.
در حین عمل جراحی و خروج نوزاد اول، تیم جراحی متوجه چسبندگی آنها شده و سپس دو نوزاد به هم چسبیده به دنیا آمدند كه محل چسبندگی آنان از ناحیه قفسه سینه (chest) بود.
پس از انجام عمل سزارین، نوزادان به ریكاوری انتقال یافته و توسط تیم بیهوشی تحت مراقبت قرار گرفتند و حدود دو ساعت بعد به بخش نوزادان انتقال داده شدند.
دوقلوها به مدت چند ساعت در این بخش نگهداری شدند اما به علت نیاز آنان به مراقبت ویژه در بخش NICU و همچنین نیاز به بخش جراحی اطفال، به مركز آموزشی درمانی الزهرا(س) انتقال یافتند.