اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کاهش و کنترل طبیعی قند خون با یک روش ساده

کاهش و کنترل طبیعی قند خون با یک روش ساده
دو عدد بامیه متوسط را شسته و انتهای آنها را جدا کنید . سپس از وسط آن دو قطعه باریک ببرید .
دو قطعه بریده شده را درون یک لیوان آب بیندازید .
روی لیوان را با درپوشی بپوشانید و در دمای طبیعی اطاق در طول شب نگهدارید .
صبح زود پیش از صرف صبحانه دو قطعه بامیه را از لیوان خارج کرده و آب درون لیوان را نوش جان کنید .
این کار را بصورت روزانه انجام دهید .
پس از دوهفته شاهد کاهش چشمگیر و ملموس قند خونتان خواهید بود .