اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

غیرقابل باورترین جراحی انجام شده در دنیا (عکس)

غیرقابل باورترین جراحی انجام شده در دنیا (عکس)
عجیب ترین عمل جراحی انجام شده روی این سرباز . بازوی این سرباز 25 ساله اسراییلی در نتیجۀ حادثه قطع شده بوده که توسط جراحان دوباره به بدنش پیوند می شود اما زخم عفونی می شود و پزشکان به ناچار بازو را دوباره قطع میکنند و تا زمان بهبود عفونت زخم و برای زنده ماندن بافت بازوی قطع شده و حفظ خونرسانی آنرا به عروق کشالۀ ران پیوند می زنند. پس ازبهبود، بازو دوباره به محل اصلیش پیوند شده و بیمار از بیمارستان مرخص می شود.
 
 
غیرقابل باورترین جراحی انجام شده در دنیا (عکس)