عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آخر و عاقبت توهین کردن به خانم های چاق! (عکس)

آخر و عاقبت توهین کردن به خانم های چاق! (عکس)
یک خدمتکار که چندی پیش زنان حاضر در یک رستوران را چاق خطاب کرده بود از محل کار اخراج شده است. این  خدمتکار روی صورتحساب میزی که سه زن بسیار درشت هیکل مشتری آن بودند نوشته بود زنان چاق و همین مسئله باعث اعتراض این زنان و همچنین اعتراضات گسترده مردمی منطقه شد.
 
به گزارش ایران ناز به نقل از دیلی میل این سه زن درشت هیکل آن شب اوقات خوشی را در این رستوران امریکایی سپری کردند اما زمانیکه صورتحسابشان را خواستند آنچه چشمانشان میدید باور نمیکردند. روی صورتحساب آنان نوشته شده بود زنان چاق و این کلمه کافی بود تا اعتراض آنها به این مسئله باعث سر و صدا در رستوران شود.
 
آخر و عاقبت توهین کردن به خانم های چاق! (عکس)
آنها سریعا موضوع را با رئیس رستوران در میان گذاشتند و این مسئله را توهین به خود دانستند. حالا بعد از گذشت چند روز از این اتفاق رئیس رستوران بعد از معذرت خواهی رسمی از آنان اعلام کرده است خدمتکار بی ادب را سریعا اخراج کرده است.
 
آخر و عاقبت توهین کردن به خانم های چاق! (عکس)
 
وی میگوید این مسئله باعث خجالت وی شده است و او برای این که نشان دهد احترام زیادی برای مشتریان خود قائل است سریعا این کارگر را اخراج کرده است. او همان شب و در پی وقوع این اتفاق نیز با تخفیف 25 درصدی در صورتحساب این زنان سعی داشت از آنان دلجویی کند.