عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

المپیک مسابقات ترسناک و خطرناک در هند (عکس)

المپیک مسابقات ترسناک و خطرناک در هند (عکس)
در ایالت پنجاب هند المپیکی روستایی هر ساله برگذار می شود که در این المپیک مسابقات عجیب و اجرا می بسیار خطر ناک شود که در نوع خود قابل توجه است. سال 1933 این المپیک برای اولین بار توسط شخصی به نام "سینگ گریوال" اجرا شد و بازی ها و مسابقه هایی مناسب با فرهنگ پنجاب در آن اجرا شد که برای آنها بسیار جذاب است. به مرور زمان مسابقاتی خطر ناک به آن اضافه شد که از جمله این مسابقات خطرناک مراسم عبور تراکتور است ، در این مراسم فردی روی زمین می خوابد و در مقابل خیل وسیعی از جمعیت تراکتوری با سرعت کم از روی قفسه سینه ی شخص عبور می کند.
 
المپیک مسابقات ترسناک و خطرناک در هند (عکس)
 
المپیک مسابقات ترسناک و خطرناک در هند (عکس)
 
المپیک مسابقات ترسناک و خطرناک در هند (عکس)
 
المپیک مسابقات ترسناک و خطرناک در هند (عکس)
 
المپیک مسابقات ترسناک و خطرناک در هند (عکس)
 
المپیک مسابقات ترسناک و خطرناک در هند (عکس)
 
المپیک مسابقات ترسناک و خطرناک در هند (عکس)
 
المپیک مسابقات ترسناک و خطرناک در هند (عکس)
 
المپیک مسابقات ترسناک و خطرناک در هند (عکس)
 
المپیک مسابقات ترسناک و خطرناک در هند (عکس)