اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

طرح به کارگیری تاکسی های سازمان تاکسیرانی

مجموعه : سبک زندگی
طرح به کارگیری تاکسی های سازمان تاکسیرانی
دولت آیین نامه ای برای سرویس مدارس تصویب کرده است و مطابق با ماده 7 این آیین نامه, تهیه و به کارگیری سرویس مدارس باید با تایید شهرداری ها و در مواردی که شهرداری وجود ندارد با تایید بخشداری ها انجام شود.
 
برای پاسخگویی به نیاز مدارس و والدین به منظور تهیه سرویس دانش آموزان در شهر تهران 26 هزار وسیله نقلیه مورد نیاز است. در سال جاری مسئولیت تامین این نیاز بر عهده سازمان تاکسیرانی گذاشته شده است.
 
این تاکسی ها علاوه بر معاینه فنی باید بیمه سرنشین و راننده بالای 23 سال و متاهل داشته باشند. چنانچه مدرسه یا والدین سرویس دانش آموزان خود را وسیله نقلیه ای به جز تاکسی های سازمان تاکسیرانی انتخاب کنند, مسئولیت هر نوع اتفاقی با خودشان است.