عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دستگاههای ارتودنسی

دستگاههای ارتودنسی
ارتودنتیست شما بهترین نوع دستگاه را برای درمان مشکل شما انتخاب خواهد كرد. نوع درمان بستگی به این دارد كه مشکل ناهنجاری شما ناشی از مشکلات فکی، نامنظمی‌ دندانهای یک فک و یا هر دو فک باشد.

اگر جفت گیری نامناسب دندانها به دلیل محل نادرست دندانها ایجاد شده باشد، متخصص ارتودنسی با کمک دستگاههای ثابت دندانهای شما را مرتب می‌ کند.

اج وایز جزو رایج ترین روشها بوده ولی امروزه سیستم ارتودنسی پیش تنظیم (M.B.T) به دلیل نیاز كمتر به تنظیم سیم ها و نتایج بهتر، رایج ترین سیستم مورد استفاده می‌باشد.